සිංහල අපට අන්තර් අධ්‍යයනයක් අවශ්‍යයි.

introspection4sl
80 දශකය, ලෝකයේ බොහෝ 3 වන පන්තියේ රටවල් අනාගත ආර්ථික දියුණුව කරා මූලික අඩිතාලම සකස්කරගත් අවධියයි. ඉන්දියාව අනාගත තොරතුරු තාක්ෂණ පෙරළියේ ආයෝජනය කළේත්,  ශ්‍රී ලංකාවට පසුපසින් සිටි මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව ප්‍රගතිගාමී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම ආරම්භකළේත් 80 අවධියේයි. දැන් එම රටවල් අප පසුකර බොහෝ දුර ගිහින් අවසානයි. මේ රටවල් බොහොමයක් 80 දශකයේදී සැළකිය යුතු තරුණ ජනගහනයකට උරුමකම් කීවා. තරුණයන් ගේ සවිය, ...

සිංහල අපට අන්තර් අධ්‍යයනයක් අවශ්‍යයි.

introspection4sl
80 දශකය, ලෝකයේ බොහෝ 3 වන පන්තියේ රටවල් අනාගත ආර්ථික දියුණුව කරා මූලික අඩිතාලම සකස්කරගත් අවධියයි. ඉන්දියාව අනාගත තොරතුරු තාක්ෂණ පෙරළියේ ආයෝජනය කළේත්,  ශ්‍රී ලංකාවට පසුපසින් සිටි මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව ප්‍රගතිගාමී ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම ආරම්භකළේත් 80 අවධියේයි. දැන් එම රටවල් අප පසුකර බොහෝ දුර ගිහින් අවසානයි. මේ රටවල් බොහොමයක් 80 දශකයේදී සැළකිය යුතු තරුණ ජනගහනයකට උරුමකම් කීවා. තරුණයන් ගේ සවිය, ...

රජ ගෙදර බල්ලා

introspection4sl
ලංකාවේ අපකීර්තිමත් දේශපාලකයින් බොහෝ දෙනෙකු බිහි වී ඇත. ඔවුන් ගෙන් සමහරෙක් ජීවතුන් අතර නැත.  සමහරෙක් වංචනිකව සොයාගත් ධනයෙන් යෙහෙන් වැජඹෙති. තවත් සමහරු වංචාවත් දූෂණයත් ප්‍රචණ්ඩත්ව‍යෙත් යෙදෙමින් ලංකාව අරාජික කරමින් සිටී.  එවන් දේශපාලකයින් ගෙන් සාපලත් මේ දිවයිනේ ජනතාව ට දත් විළිස්සා ගොරවමින් සපා කන්නට තර්ජනය කරන දේශපාලකයෙක් සිටී. මර්වින් සිල්වා යන නාමය කොතනක හෝ ගෑවුණොත් එතන බලු වැඩක් ඇත. ඔහු තම ...

රජ ගෙදර බල්ලා

introspection4sl
ලංකාවේ අපකීර්තිමත් දේශපාලකයින් බොහෝ දෙනෙකු බිහි වී ඇත. ඔවුන් ගෙන් සමහරෙක් ජීවතුන් අතර නැත.  සමහරෙක් වංචනිකව සොයාගත් ධනයෙන් යෙහෙන් වැජඹෙති. තවත් සමහරු වංචාවත් දූෂණයත් ප්‍රචණ්ඩත්ව‍යෙත් යෙදෙමින් ලංකාව අරාජික කරමින් සිටී.  එවන් දේශපාලකයින් ගෙන් සාපලත් මේ දිවයිනේ ජනතාව ට දත් විළිස්සා ගොරවමින් සපා කන්නට තර්ජනය කරන දේශපාලකයෙක් සිටී. මර්වින් සිල්වා යන නාමය කොතනක හෝ ගෑවුණොත් එතන බලු වැඩක් ඇත. ඔහු තම ...

ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහි වුණා ද?

introspection4sl
ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහි වුණා ද? එක්සත් ජාතීන් ගේ සංගමයේ පැවැති ඡන්දය විමසීමේ දී ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහිව ‍ද්‍රෝහීකමක් කළ බවත්, විපතේදී අහක බැලූ මිතුරෙක් වෙසින් සිටින හතුරෙක් බවත් අද ලංකාවේ ජනප්‍රිය මතයක් ව ඇත. ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහිව ඡන්දය දීම අපට කළ පිටුපෑමක් ද? ඔව්. නමුත් එම තත්වයට ඉන්දියානු රජය තල්ලු කළ ලංකා රජය ඊට 100% ක්ම වගකිව යුතුය. ඉන්දියාවේ වෙසෙන මිලියන ...

ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහි වුණා ද?

introspection4sl
ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහි වුණා ද? එක්සත් ජාතීන් ගේ සංගමයේ පැවැති ඡන්දය විමසීමේ දී ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහිව ‍ද්‍රෝහීකමක් කළ බවත්, විපතේදී අහක බැලූ මිතුරෙක් වෙසින් සිටින හතුරෙක් බවත් අද ලංකාවේ ජනප්‍රිය මතයක් ව ඇත. ඉන්දියාව ලංකාවට එරෙහිව ඡන්දය දීම අපට කළ පිටුපෑමක් ද? ඔව්. නමුත් එම තත්වයට ඉන්දියානු රජය තල්ලු කළ ලංකා රජය ඊට 100% ක්ම වගකිව යුතුය. ඉන්දියාවේ වෙසෙන මිලියන ...

Hello world!

introspection4sl
Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it. Happy blogging!

Hello world!

introspection4sl
Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it. Happy blogging!