ශ්‍රී ලාංකික සිනමාවට නව යුගයක්: සිහිනයක් ඉක්මවා -අශෝක හඳගම

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අද දවසේ අවශ්‍යතාව: ලොකු රජයක් නොව, දක්ෂ රජයකි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බිට්කොයින් වලට හිමි සුපිරි තත්වය පහත වැටෙයි ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

දැන් බැනල වැඩක් නෑ

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

බිට්කොයින්: ගන්නවා ද? තියාගන්නවා ද? විකුණනවා ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කපු කටින ඇන්ජිම ස්පිනින් ජෙනී වෙච්ච හැටි

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ඇමෙරිකාවේ සිට නැරඹූ විස්සයි විස්සේ දස්කම්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

යුග පෙරැළිය, චාල්ස් ඩිකන්ස් සහ තුර්කියේ ඒප්‍රිකොට්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

විචාරය තාර්කිකව සිද්ධ වෙන්නක් -ජෝන් ස්ටුවර්ට් මිල්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මිනිස් ස්වභාවය හඳුනන විශ්වස්තය රකින ස්ටාර්බක්ස් කොම්පැණිය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

අනුන්ට කැපූ අගල් නිසා අගාධයට වැටුනු අය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

වාසි වැඩි කරගන්නට සහ අලාභ අඩු කරගන්නට දැන සිටිය යුත්ත කුමක් ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

කනෙටිකට් වලින් ශෝචනීය පුවතක්

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලෝක ස්වභාවයකට මිනිස් ස්වභාවයක් එකතු වූ විටෙක …

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

මනුතාපය, දූලි පින්තාරු නොහොත් ලේ මිසෙරාබ්ල

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

නායක භූමිකා වලට වඳින පුදින යුගය ලොව අවසන් වෙමින් යනවා ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

1776 දී හඳුන්වා දුන් අමුත්තා 2013 දී කුළුපග මිතුරෙක් කර ගන්නවා ද?

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ලෝක ප්‍රමුඛයන් අස්සේ සාර්ථකව ගෙන යන කුඩා නිව් යෝර්ක් අවන්හල

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

සුපර්බෝල් දැන්වීම් සහ ඇමෙරිකන් උත්කෘෂ්ටය

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්