(නි)වහල්

Rassige Adaviya
නාන ගෙට වැද දොර වසා අගුළු ලාගෙන තෘප්ත කූජන නෑසෙන්නට දිය මලෙන් දිය ඉහිරෙන්නට හැර ස්වයංව මෝචනය කෙළෙමි නිදහසේ ආහ්ලාදය එළියට විත් බලන විට දොරකඩ ළඟ රැකවල් ලා කඩු ගත් සිංහයන් ...

(නි)වහල්

Rassige Adaviya
නාන ගෙට වැද දොර වසා අගුළු ලාගෙන තෘප්ත කූජන නෑසෙන්නට දිය මලෙන් දිය ඉහිරෙන්නට හැර ස්වයංව මෝචනය කෙළෙමි නිදහසේ ආහ්ලාදය එළියට විත් බලන විට දොරකඩ ළඟ රැකවල් ලා කඩු ගත් සිංහයන් ...

ජනතාව

Rassige Adaviya
පොකට් ගහන ජනතාව පගා ගහන ජනතාව කෝච්චිවල බස්රථවල හොරෙන් යනෙන ජනතාව හොර බඩු විකුණන ජනතාව හොඳ බඩු හංගන ජනතාව කහ ඉර නොපෙනෙන ජනතාව රෙඩ් ලයිට් නොතකන ජනතාව ගසා කන ජනතාව හොරා කන ජනතාව උද්ඝෝෂණ කර කර මාළුපාන් කන ජනතාව පොලු මුගුරු අරගෙන ගුටි කෙළගත් ජනතාව ස්වාධීන අධිකරණෙක පහස විඳින ජනතාව ...

ජනතාව

Rassige Adaviya
පොකට් ගහන ජනතාව පගා ගහන ජනතාව කෝච්චිවල බස්රථවල හොරෙන් යනෙන ජනතාව හොර බඩු විකුණන ජනතාව හොඳ බඩු හංගන ජනතාව කහ ඉර නොපෙනෙන ජනතාව රෙඩ් ලයිට් නොතකන ජනතාව ගසා කන ජනතාව හොරා කන ජනතාව උද්ඝෝෂණ කර කර මාළුපාන් කන ජනතාව පොලු මුගුරු අරගෙන ගුටි කෙළගත් ජනතාව ස්වාධීන අධිකරණෙක පහස විඳින ජනතාව ...

චූන් චෑන් පොලිසිය

Rassige Adaviya
අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට සංශෝධනයක් එක්විය. දැන් වරෙන්තු නැතිව අත්අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයන් පැය 48ක් දක්වා රඳවා තබාගැනීමේ බලය පොලිසිය සතුය. මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින් පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ඇමතිනිය ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙරට ජනතාව අපරාධකරුවන් පිළිබඳ විශාල බියකින් පසු වන නිසා එම බිය නැති කිරීමට මෙම සංශෝධනය හේතු වන බවයි. ජනතාවබියෙන් පෙළෙන බවනම් සැබෑය. එහෙත් අපරාධකරුවන්ට කිසි බියක් නැත. ඒ ...

චූන් චෑන් පොලිසිය

Rassige Adaviya
අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට සංශෝධනයක් එක්විය. දැන් වරෙන්තු නැතිව අත්අඩංගුවට ගන්නා පුද්ගලයන් පැය 48ක් දක්වා රඳවා තබාගැනීමේ බලය පොලිසිය සතුය. මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින් පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ඇමතිනිය ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙරට ජනතාව අපරාධකරුවන් පිළිබඳ විශාල බියකින් පසු වන නිසා එම බිය නැති කිරීමට මෙම සංශෝධනය හේතු වන බවයි. ජනතාවබියෙන් පෙළෙන බවනම් සැබෑය. එහෙත් අපරාධකරුවන්ට කිසි බියක් නැත. ඒ ...

පස්සට… යා!

Rassige Adaviya
ලෝ සුපතල නිව්ස් වීක් (News Week) පුවත් සඟරාවේ අවසාන මුද්‍රිත කලාපය පසුගිය දෙසැම්බර් 31වැනිදා නිකුත් වූ බව නාලක ගුණවර්ධන රාවයට ලියා තිබුණේය. ඒ අනුව මින් මනතට නිව්ස් වීක් මුද්‍රණය වන්නේ නැත. එහෙත් එය අන්තර්ජාල පුවත් සඟරාවක් වශයෙන් අංකිත තාක්ෂණයට රූපාන්තරණය වන්නේය. සඟරාව සිය අවසාන වෙළුමේ දක්වා තිබුණු පරිදි එය අවසානයක් නොව නැවුම් ඇරඹුමකි. 1933 වසරේ පෙබරවාරි 17වැනිදා ආරම්භ කෙරුණු ...

පස්සට… යා!

Rassige Adaviya
ලෝ සුපතල නිව්ස් වීක් (News Week) පුවත් සඟරාවේ අවසාන මුද්‍රිත කලාපය පසුගිය දෙසැම්බර් 31වැනිදා නිකුත් වූ බව නාලක ගුණවර්ධන රාවයට ලියා තිබුණේය. ඒ අනුව මින් මනතට නිව්ස් වීක් මුද්‍රණය වන්නේ නැත. එහෙත් එය අන්තර්ජාල පුවත් සඟරාවක් වශයෙන් අංකිත තාක්ෂණයට රූපාන්තරණය වන්නේය. සඟරාව සිය අවසාන වෙළුමේ දක්වා තිබුණු පරිදි එය අවසානයක් නොව නැවුම් ඇරඹුමකි. 1933 වසරේ පෙබරවාරි 17වැනිදා ආරම්භ කෙරුණු ...

නගුට වනන්නට මිස බුරන්නට අවසර නැත

Rassige Adaviya
මොහාන් පීරිස් මහතාට ලිපියක්. මිනිසා තමාගේ ආරක්ෂාව පිණිස සහ දඩයම පිණිස බල්ලන් ඇති කරන්නට පටන් ගත්තේය. කලක් ගත වද්දී බල්ලා මිනිසාගේ සුරතලා බවට පත්විය. බල්ලා මිනිසා ළඟ කොතරම් සුරතල් වුනාද යත් බල්ලාට බලුකම අමතක වී ගියේය. බලුකම අමතකව ගොස් තොරතෝංචියක් නැතිව නගුට වනන්නටද දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන ඉන්නටද බල්ලා පුරුදු විය. නගුට වනන්නට වනන්නට ලැබෙන සැලකුම් ද ...

නගුට වනන්නට මිස බුරන්නට අවසර නැත

Rassige Adaviya
මොහාන් පීරිස් මහතාට ලිපියක්. මිනිසා තමාගේ ආරක්ෂාව පිණිස සහ දඩයම පිණිස බල්ලන් ඇති කරන්නට පටන් ගත්තේය. කලක් ගත වද්දී බල්ලා මිනිසාගේ සුරතලා බවට පත්විය. බල්ලා මිනිසා ළඟ කොතරම් සුරතල් වුනාද යත් බල්ලාට බලුකම අමතක වී ගියේය. බලුකම අමතකව ගොස් තොරතෝංචියක් නැතිව නගුට වනන්නටද දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලාගෙන ඉන්නටද බල්ලා පුරුදු විය. නගුට වනන්නට වනන්නට ලැබෙන සැලකුම් ද ...

සංදර්ශන

Rassige Adaviya
ක්‍රිකට් කියන්නේ මාර වැඩක්ය. එහෙම කියන්නේ ක්‍රිකට් එක්ක ඔරොප්පුවකට නෙමේය. මම ද ක්‍රිකට් බලන්නෙමිය. හැබැයි ඒ අය කරන්නේ රස්සාවය. අපි නිවාඩු දමාගෙන ඒ අය රස්සාව කරන හැටි බලා සිටිමුය. හුරේ දමමුය. කොඩි වනමුය. මුහුණු පාට කරමුය. ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගසමුය. ඒක ඒවැඩේ හැටිය. අප රස්සාව කරන හැටි බලන්නට කිසිවකුත් ටිකට් අරන් එන්නේ නැත. ඒ අපේ වැඩ වල හැටිය. ක්‍රිකට් යනු ...

සංදර්ශන

Rassige Adaviya
ක්‍රිකට් කියන්නේ මාර වැඩක්ය. එහෙම කියන්නේ ක්‍රිකට් එක්ක ඔරොප්පුවකට නෙමේය. මම ද ක්‍රිකට් බලන්නෙමිය. හැබැයි ඒ අය කරන්නේ රස්සාවය. අපි නිවාඩු දමාගෙන ඒ අය රස්සාව කරන හැටි බලා සිටිමුය. හුරේ දමමුය. කොඩි වනමුය. මුහුණු පාට කරමුය. ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගසමුය. ඒක ඒවැඩේ හැටිය. අප රස්සාව කරන හැටි බලන්නට කිසිවකුත් ටිකට් අරන් එන්නේ නැත. ඒ අපේ [...] ...

මාධ්‍ය දැන් නිදහස්?

Rassige Adaviya
නැවත ලියන්නට සිදුව ඇත. කොතෙක් නොලියන්නට සිතුවද නැවත නැවත ලියන්නටම සිදු වෙයි. නොලියා ඉන්නට සිතෙන එක් ප්‍රධාන හේතුවකි. ලියන්නට ලියන්නට සිදු වන්නේ එයයි. එනම් උඩ ඉන්නා අය සඳට උපමා වී ලියන අප බල්ලන්ට උපමා වීමයි. බල්ලෝ බුරති. සඳ බබළයි. අන්තිමට අජිත් කුමාරසිරි ගීතයෙන් කිව්වා සේම කෙළවෙන්නේද අපටමය. උඩ ඉන්නා අය දෙවිවරු කිව්වා පහළ ඉන්න අය කළවම් වෙනවා ජීවන වියදම දෙවිවරු ...

මාධ්‍ය දැන් නිදහස්?

Rassige Adaviya
නැවත ලියන්නට සිදුව ඇත. කොතෙක් නොලියන්නට සිතුවද නැවත නැවත ලියන්නටම සිදු වෙයි. නොලියා ඉන්නට සිතෙන එක් ප්‍රධාන හේතුවකි. ලියන්නට ලියන්නට සිදු වන්නේ එයයි. එනම් උඩ ඉන්නා අය සඳට උපමා වී ලියන අප බල්ලන්ට උපමා වීමයි. බල්ලෝ බුරති. සඳ බබළයි. අන්තිමට අජිත් කුමාරසිරි ගීතයෙන් කිව්වා සේම කෙළවෙන්නේද අපටමය. උඩ ඉන්නා අය දෙවිවරු කිව්වා පහළ ඉන්න අය [...] ...

සජිත්ව ඕනෑ කාටද?

Rassige Adaviya
රනිල් ඉන්නකම් යූ ඇන් පීයට දිනන්න බෑ කියා මුලින් ම කීවේ චන්ද්‍රිකාය. එය හිතටම ගෙන ඇත්තේ සජිත්ය. අද වන විට ආණ්ඩුවේ අය සේම යූ ඇන් පීයේ අයද සිතන්නේ රනිල් ඉන්නකම් දිනන්න බෑ කියාය. තමාගේ වාසියට යන්තම් හෝ හේතු වනවානම් කාගේ හෝ ලණුවක් ගිලදැමීමට ඇතැමුන් සූදානම්ය. අද පවතින සංවාදය සරලව විග්‍රහ කළොත් මෙසේය. මහින්ද ඕනේ අයට රනිල් එපාය. සජිත් ඕනේ අයට ...

සජිත්ව ඕනෑ කාටද?

Rassige Adaviya
රනිල් ඉන්නකම් යූ ඇන් පීයට දිනන්න බෑ කියා මුලින් ම කීවේ චන්ද්‍රිකාය. එය හිතටම ගෙන ඇත්තේ සජිත්ය. අද වන විට ආණ්ඩුවේ අය සේම යූ ඇන් පීයේ අයද සිතන්නේ රනිල් ඉන්නකම් දිනන්න බෑ කියාය. තමාගේ වාසියට යන්තම් හෝ හේතු වනවානම් කාගේ හෝ ලණුවක් ගිලදැමීමට ඇතැමුන් සූදානම්ය. අද පවතින සංවාදය සරලව විග්‍රහ කළොත් මෙසේය. මහින්ද ඕනේ අයට [...] ...

මුස්ලිම් මූලධර්මවාදයට එරෙහිව බෞද්ධ මූලධර්මවාදය?

Rassige Adaviya
මුස්ලිම් මූලධර්මවාදය ගැන අප අසා ඇත. චිරාත් කාලයක් තිස්සේ මේ මූලධර්මවාදී අදහස් නිසා ලොව පුරා ආගමික ගැටුම් උත්සන්න වූ බවද අපි දනිමු. ආගමික යුද්ධ ඇවිලී ජීවිත දහස් ගණන් ඊට බිලි වූ අයුරු අපි කියවා ඇත්තෙමු. මේ මූලධර්මවාදී කරුණු මුහම්මද්තුමා දේශනා කළාද, කුරානයේ සඳහන් වන්නේද යන්න අප දන්නේ නැත. ඒ කෙසේ වෙතත් ආගමික මූලධර්මවාදය අපට හිරිකිතය. මුස්ලිමුන් පමණක් නොව ක්‍රිස්තියානින් ද ...

මුස්ලිම් මූලධර්මවාදයට එරෙහිව බෞද්ධ මූලධර්මවාදය?

Rassige Adaviya
මුස්ලිම් මූලධර්මවාදය ගැන අප අසා ඇත. චිරාත් කාලයක් තිස්සේ මේ මූලධර්මවාදී අදහස් නිසා ලොව පුරා ආගමික ගැටුම් උත්සන්න වූ බවද අපි දනිමු. ආගමික යුද්ධ ඇවිලී ජීවිත දහස් ගණන් ඊට බිලි වූ අයුරු අපි කියවා ඇත්තෙමු. මේ මූලධර්මවාදී කරුණු මුහම්මද්තුමා දේශනා කළාද, කුරානයේ සඳහන් වන්නේද යන්න අප දන්නේ නැත. ඒ කෙසේ වෙතත් ආගමික මූලධර්මවාදය අපට හිරිකිතය. මුස්ලිමුන් පමණක් නොව ක්‍රිස්තියානින් ද ...

මුස්ලිම් මූලධර්මවාදයට එරෙහිව බෞද්ධ මූලධර්මවාදය?

Rassige Adaviya
මුස්ලිම් මූලධර්මවාදය ගැන අප අසා ඇත. චිරාත් කාලයක් තිස්සේ මේ මූලධර්මවාදී අදහස් නිසා ලොව පුරා ආගමික ගැටුම් උත්සන්න වූ බවද අපි දනිමු. ආගමික යුද්ධ ඇවිලී ජීවිත දහස් ගණන් ඊට බිලි වූ අයුරු අපි කියවා ඇත්තෙමු. මේ මූලධර්මවාදී කරුණු මුහම්මද්තුමා දේශනා කළාද, කුරානයේ සඳහන් වන්නේද යන්න අප දන්නේ නැත. ඒ කෙසේ වෙතත් ආගමික මූලධර්මවාදය අපට හිරිකිතය. [...] ...

පුංචි ඡන්දෙට ලොකු ටෝක් දෙන පුංචි පුංචි ඔළු

Rassige Adaviya
මේ දවස් වල හෙන ඡන්ද උණුසුමය. ඒ උණුසුම ඇත්තේ ටීවි එකේත් තාප්ප වලත් කටවුට් වලත්ය. මිනිස්සුන්ට මේක ඒ හැටි ගාණක් ඇති වැඩක් වාගේ පේන්නේ නැත. තමංගේ ගමට පුංචි ආණ්ඩුව පත් කරගන්නට මිනිස්සුන්ට නැති තරමේ උනන්දුවක් ආණ්ඩුවට සහ අනෙකුත් දේශපාලන පක්ෂ වලට තිබීමෙන් පෙනී යන්නේ ජනතාවට මේ හැමෝවම එපා වී ඇති තරමය. සියලු දේශපාලන පක්ෂ කුජීත වී ඇති තරමය. ආණ්ඩුව මේ ...