තෝසයකින් වඩයකින් කෙළවර වෙන අපේ සංහිදියාව

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

නරසීහ ගාථා කියන්නෙ මහ පුදුම හැඟීමක්.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සයන පූජා,රන්තැඹිලි, රන්දෝතළු, ලක්ෂ ගණනේ මල් පූජා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

තමා හඳුනාගැනීමෙන් තොරව සතුටක්-සැපතක් නැහැ.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

උසස්ම දේ තමා ගැන සෙවීමයි

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

අකාලික සඳ එළියක සිහිලස

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

බුද්ධ පූජාව සහ අනෙකා ඉවසීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

පුරවැසියෙක් වෙන්න| පාවා නොදෙන්න.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

යාපනේ පුස්තකාලයත් තාම ගිනි ගන්නව.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ආවේගය‌ට සිහියෙන්....

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මෙහෙම රටක අපට ආදර්ශ දෙන්නෙ කවුද?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ඒ අය මේ වගේ බණ කියන්නෙ ඇයි?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

රනිල්, ප්‍රශ්නය මිස උත්තරය නොවේ.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

දුර සිට සුවඳ බලමි.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මිනිසුන්ගේ බැබලීමේ ආශාව

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

හෙට ඉදන්වත්....

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ව්‍යසන සහ අපි

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ජාතිවාදය සහ ඉන් මිදීමේ මග.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ත්‍රිපිටක පෙරළීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

අපිත් දවසක යනවා ලී කූඩුවේ

පොඩි සාදුගෙ ලියමන