ඉන්දියානු ‘ගව විවාහ’ සහ තවත් පුදුම ගොන් වැඩ

එඩියුටෝක් [EduTalk]

බිම්බෝම්බ ඉවකර සොයාගන්නා අප්‍රිකාවේ වීර මීයෝ

එඩියුටෝක් [EduTalk]

බඩගින්න වැඩි ද? කෑම ඔතන කොළෙත් කමු

එඩියුටෝක් [EduTalk]

දිනේ කියන කැලැන්ඩරේ ලෝකෙට ආවේ මෙහෙමයි.

එඩියුටෝක් [EduTalk]

දිනේ කියන කැලැන්ඩරේ ලෝකෙට ආවේ මෙහෙමයි.

එඩියුටෝක් [EduTalk]

“යොන් මැරීම” හෙවත් ජාතිවාදීන් සමූලඝාතනය කිරීමේ ජන ක්‍රීඩාව

එඩියුටෝක් [EduTalk]

පෘථිවියේ ඔක්සිජන් ළඟදී ම අතුරුදහන් වේවිද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

අපව සොයා එන කුරුලු යාලුවෝ

එඩියුටෝක් [EduTalk]

දක්ෂ සිසුන් හතර දෙනා විභාගේ ලියපු හැටි

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඊජිප්තු ශිෂ්ඨාචාරයෙන් ලොවට දායාද කළ නව නිපැයුම්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

රජවරුන්ගේ ක්‍රීඩාව හෙවත් චෙස් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය

එඩියුටෝක් [EduTalk]

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තම නිරුවත පෙන්වූ තරුණියට අත්වූ ඉරණම

එඩියුටෝක් [EduTalk]

“පැන්ඩෝරා” හෙවත් පෘථිවියේ ප්‍රථම කාන්තාව සහ ඇගේ රහස් පෙට්ටිය

එඩියුටෝක් [EduTalk]

“පැන්ඩෝරා” හෙවත් පෘථිවියේ ප්‍රථම කාන්තාව සහ ඇගේ රහස් පෙට්ටිය

එඩියුටෝක් [EduTalk]

අන්තර්ජාලයේ ගැඹුරුම තැන ගැන ඔබ නොදත් රහස් – DEEP WEB

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඔබේ ස්වයං නිර්මාණශීලී හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගන්න.

එඩියුටෝක් [EduTalk]

බොරු කිව්වොත්, පිනෝකියෝගේ වගේ නහය දිගු වෙයි!

එඩියුටෝක් [EduTalk]

අපි වගේම අය ජීවත් වෙන සමාන්තර ලෝක /විශ්ව – Part 02

එඩියුටෝක් [EduTalk]

අපි වගේම අය ජීවත් වෙන සමාන්තර ලෝක /විශ්ව – Part 01

එඩියුටෝක් [EduTalk]

සිත පිනවන සොබාදහම, ජීවිතය විඳින්නට..

එඩියුටෝක් [EduTalk]