සියලු දුක් කෙළවර කිරීම සඳහා - 01

භව නිරෝ‍ධ

ධර්මයෙන් ලැබෙනා අමිල මැණික් හත (සප්ත බොජ්ඣංග)

භව නිරෝ‍ධ

පිරිහෙන්නා වසලයෙක්ද මිත්‍ර ද්‍රෝහියෙක්ද

භව නිරෝ‍ධ

හිත හදාගන්නට නම්...

භව නිරෝ‍ධ

සිත රැකගනිමු

භව නිරෝ‍ධ

ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් නිවනට 02

භව නිරෝ‍ධ

ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් නිවනට

භව නිරෝ‍ධ

පිරිත් සූත්‍ර දේශනා ගැන දැනගත යුතු කරුණු

භව නිරෝ‍ධ

සිත තේරුම් ගෙන තමාව තේරුම් ගැනීම

භව නිරෝ‍ධ

නූතන ලෝකය තුල අද බුදුදහම

භව නිරෝ‍ධ

බිහිසුනු බවින් මිදෙන උතුම් විරල අවස්ථාව

භව නිරෝ‍ධ

නිදහසේ මියයන්න

භව නිරෝ‍ධ

ජීවිතය, අසීමාන්තික භාවය සහ විමුක්තිය

භව නිරෝ‍ධ

බුද්ධ ශාසනය සහ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව

භව නිරෝ‍ධ

සසර නම්වූ රුදුරු සැඩපහරේ

භව නිරෝ‍ධ

අපි තාමත් මුලා වෙලා ඉන්නෙ

භව නිරෝ‍ධ

අන්ත දෙකම භයානකයි

භව නිරෝ‍ධ

නසා භව අන්ධකාර ලෝ

භව නිරෝ‍ධ

බුදුසමය සහ අනාත්ම දර්ශනය

භව නිරෝ‍ධ

බුදුන් දුටුව, අපි නොදකින, අපාය සහ දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ලෝක

භව නිරෝ‍ධ