“පියවරුන්නේ” හෙවත් පියවරුන් පිළිබඳ සාම්ප්‍රදායික දෘෂ්ටිවාදය ප්‍රතිකියවීමක්

iRanga

මහඇදුරු සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ශ්‍රී ලාංකේය ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රදාන භූමිකාව

iRanga

මහඇදුරු සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ශ්‍රී ලාංකේය ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රදාන භූමිකාව

iRanga

දශකයකට ආසන්න Iranga.lk සම්ප්‍රදානය

iRanga

Iranga.lk අඛණ්ඩව 7 වැනි වසරට පා තබයි

iRanga

මහාචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහයන් වෙනුවෙන් නව YouTube නාලිකාවක්

iRanga

“මල්ටි විටමින්” හෙවත් කෘතියකින් ඔබ්බට ගිය සමාජ කියවීම

iRanga

“මාධ්‍ය පර්යේෂණ” කෘතිය දොරට වැඩීම අද පස්වරුවේ

iRanga

සන්නිවේදනයේ ශාස්ත්‍රීය සීමාව අතික්‍රමණය කරමින් නව කෘති දෙකක් එළිදකී

iRanga

New Media and Ideology: A Critical Perspective

iRanga

Impact of Digital Humanities And Literary Study In Electronic Era

iRanga

ආචාර්ය විමල්සිරි මුණසිංහ මහතාගේ “සන්නිවේදන ස්වරූප” කෘතියට මා ලියූ පෙරවදන

iRanga

අන්තර්ජාල නීති සහ තොරතුරු සුරක්ෂිතතාව

iRanga

Iranga.lk දැනුම අවකාශය 6 වැනි වසරට පා තබයි..!

iRanga

කොරෝනා සමයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය කොයිබටද?

iRanga

අන්තර්ජාලය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික ප්‍රවණතා

iRanga

“සමාජ මාධ්‍ය වගකීම් විරහිත අවකාශයක්ද?” – මාධ්‍යවේදී නාලක ගුණවර්ධන

iRanga