විකිපීඩියාවේ තොරතුරු වැරදිද?

iRanga

චීනය ලොව දෙවන ආර්ථික බලවතා බවට පත් වූයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නිවැරදි පාලන ක්‍රමවේදය නිසා බව ප්‍රසිද්ධ දේශක හා ශාස්ත්‍රීය ලේඛක සුරෝෂන ඉරංග මහතා පවසයි

iRanga

ලොවෙත් නැති ස්වාධීන මාධ්‍ය..!

iRanga

2021 ලෝක ජනමාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳ දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව කොතැනද?

iRanga

ජනමාධ්‍ය අධිපත්‍යය හා සමාජ මාධ්‍ය

iRanga

නව මාධ්‍ය නියාමනය කළ යුතුද?

iRanga

ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ මණ්ඩපාධිපති ධූරයෙන් සමුගත් මහාචාර්ය රන්ජන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා පිළිබඳ මතකය

iRanga

ජනමාධ්‍ය නියාමනයක අවශ්‍යතාව

iRanga

ජනමාධ්‍ය වාරණය සහ නියාමනය පිළිබඳ ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ මහතාගේ අදහස

iRanga

පුවත්පත් කලාව පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවට අයදුම්පත් භාරගැනේ

iRanga

මාධ්‍ය ආචාරධර්ම හා නව ප්‍රවණතා

iRanga

මට අවුරුදු 31 ක්

iRanga

Daraz කරන්නේ බොරුවක්ද?

iRanga

ප්‍රවෘත්ති සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ මූලධර්ම

iRanga

සිංහල ඩොමේන් නාමයක් සහිත ප්‍රථම සහ එකම බ්ලොග් අඩවිය බවට “ඉරංග.ලංකා” පත්වූ වගයි

iRanga

ප්‍රවෘත්ති වෙබ්අඩවියක් සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘති යෝජනාවක්

iRanga

ප්‍රවෘත්ති වෙබ්අඩවියක් සංවර්ධනය සඳහා ව්‍යාපෘති යෝජනාවක්

iRanga

ජාතික ගුවන්විදුලියේ 95 වැනි සංවත්සරය හා ඩිජිටල් මාධ්‍ය අභියෝගය

iRanga

ජාතික ගුවන්විදුලියේ 95 වැනි සංවත්සරය හා ඩිජිටල් මාධ්‍ය අභියෝගය

iRanga

ජාතික ගුවන්විදුලියේ 95 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් බ්ලොග් අඩවියක්

iRanga