තාවකාලිකව අත හැරෙන සංසාරික බැඳීම්

Theerthaya

ප්‍රේමය යළි නිපදවීම : විරහවේ ආලෝකය නම් සපුතන්ත්‍රීය ප්‍රේම ලෝකය

Theerthaya

පරම්පරා ගණනාවක් හඬවන්න " උන්මාද පෙම්වන්ති මා" සූදානම්.

Theerthaya

අද රැයෙහි ඈ හමු නොවෙයි...

Theerthaya

දහසක් මල් පිපේවා..!!!

Theerthaya

භාවමය රළ නඟන වින්දනීය ගී ඉවුරක ‘සපූ’ සමඟ

Theerthaya

කාට අහිමි වුණත් සාදු මල් පිපියන් සැමදා...

Theerthaya

මල් මාලතී ලතා - නොපිපී බලා හිඳී

Theerthaya

Sunil-Saputhanthri moment

Theerthaya

වෙල්ලස්සේ ගීතය සහ පැල්වත්තේ තිත්ත ජීවිත

Theerthaya

හදේ කොතැනක හෝ තවමත් ඔබ ඉන්නවා

Theerthaya

ඇය යන්න ගියා මැකිලා - විප්‍රලම්භ ශෘංගාරය

Theerthaya

තොටියෙකුගේ අහිංසක දොම්නසක සිට විවෘත ආර්ථික ක්‍රම විවේචනයක් හරහා සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අහිනන්දනයක් තෙක්

Theerthaya

‘‘තීර්ථය‘‘ අගෝස්තු 20 වෙනි දා...

Theerthaya

කුකුළු හැවිල්ල නොහොත් කතරගම දෙවියන් පවා ඇන්දීම

Theerthaya

තීර්ථය වැඩසටහන හඳුන්වාදීමේ රූපවාහිනී සංවාදය - ජාතික රූපවාහිනිය නුග සෙවණ වැඩසටහන

Theerthaya

නුඹ කොයි තරම් සුවඳ ද මගෙ හිත ගාව...

Theerthaya

තීර්ථය - වින්දනාත්මක ගී සැඳෑව

Theerthaya

බිසරු ලියන් මැද මදන තෙදින් යුතු මානණිය

Theerthaya

නාඬන් පුංචි හිරමණේ

Theerthaya