....පෝටබල් කක්කුස්සි....

Wasanawanthaya

ඒ ලමයට බඩේ අමාරුව හරි දරුනු පාටයි...

Wasanawanthaya

බැංකුවේ සීන් එක

Wasanawanthaya

යකෝ සල්ලි ගස් වල හැදෙනවා නම්

Wasanawanthaya

දඩු මොනරෙට ටැක්ස්

Wasanawanthaya

වෙසක් ටුවර්

Wasanawanthaya

අනාත කදවුරේ ප්‍රතමාදාර මෙව්වා එකෙය...

Wasanawanthaya

මැයි ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කොරන්නට සැට් උනෙමු...

Wasanawanthaya

අපි එල කිරි ලෙස අදත් අනා ගත්තෙමු...

Wasanawanthaya

"මාව දාලා යන්නේ නැහැ නේද කවදාවත්....."

Wasanawanthaya

හෙනම සෙන්ටිමෙන්ටල් පොට් එකක තමා ජොබ් එක තීන්නේ... 01

Wasanawanthaya

අලුත් නැගලා යන එකක් කියපන්කො....

Wasanawanthaya

පොඩි උන් මාර විදිහට දියුනුයි නෙව

Wasanawanthaya

අනේ අයියේ කියපන්කො අහන හැටි...

Wasanawanthaya

හැබැයි වල්ල පට්ට නෙමෙයි.

Wasanawanthaya

වැලන්ටයින් තෑග්ග

Wasanawanthaya

ගොතේ හොදයි... හැබැයි පොඩි පරහක් තියනවලු

Wasanawanthaya

අහසේ දෙවියෝ නෑ....අපි තමයි රියල් කැරි#....

Wasanawanthaya

ඌට දැන් පොඩ්ඩක් ඔල්මොරොන්දන්..

Wasanawanthaya

අරක්කු බෝතලයක් වත් නෑ ඉල්ලුවොත් දෙන්න... නිධානය-02

Wasanawanthaya