2020 පොත් ප්‍රදර්ශනයට මාත් ගියා

නෙතින් දුටු ලොව

මාර්ග නීති කෝලම

නෙතින් දුටු ලොව

මට ගන්න ඕන ලෝකේ හොදම ෆෝන් එක

නෙතින් දුටු ලොව

ජංගම දුරකතනයක් මිලදී ගැනීමට පෙර - 2

නෙතින් දුටු ලොව

ජංගම දුරකතනයක් මිලදී ගැනීමට පෙර

නෙතින් දුටු ලොව

අසරණ ඡන්ද දායකයෝ

නෙතින් දුටු ලොව

සමාජ මාධ්‍ය වලට වහල් වීම.

නෙතින් දුටු ලොව

තමන් හිසට තම අතමය සෙවනැල්ල

නෙතින් දුටු ලොව

පුංචි පුරුදු - Mini Habits

නෙතින් දුටු ලොව

උබුන්ටු නම් එපා...

නෙතින් දුටු ලොව

උබුන්ටු වල සිංහල පේනවා අවුල්ද?

නෙතින් දුටු ලොව

සල්ලිකාර මෝඩයෝ - ( whats inside )

නෙතින් දුටු ලොව

කොරෝනා අස්සේ ටෙක් කතා ඇවිල්ලා

නෙතින් දුටු ලොව

වර්ක් ෆ්‍රොම් හෝම් කරුමේ

නෙතින් දුටු ලොව

කොරෝනා ඇඳිරි නීතිය නිසා සිදුවන වාසි ද ඇත

නෙතින් දුටු ලොව

කොරෝනා ෂොපින් පෝලිමේ සිට ලියමි

නෙතින් දුටු ලොව

කොරෝනා අස්සේ හැදුනු දත් අමාරුව

නෙතින් දුටු ලොව

අහක යන වවුල්ලු හෙවත් කොරෝනා

නෙතින් දුටු ලොව

හොද ආහාර පුරුදු වලින් ඈත් කරන්නේ අපි වටේ ඉන්න මිනිස්සුමයි

නෙතින් දුටු ලොව

ඔක්කොම බ්ලොග් එකම තැනකින්

නෙතින් දුටු ලොව