තව ගහපිය, ඔය මදි

උඩුවාගේ සටහන්

විජය නන්දසිරිගෙන් පසු ගිහාන් ප්‍රනාන්දුට මොකක් වෙයිද?

උඩුවාගේ සටහන්

ෆ්‍රැන්ජිපානි ඇවිත්! දැන් සටන් කරමු

උඩුවාගේ සටහන්

මීතොටමුල්ලේ හෘද සාක්ෂිය - නීතීඥ නුවන් බෝපගේගේ අදහස්

උඩුවාගේ සටහන්

දෙමළ ප්‍රශ්ණය සහ හමුදාව

උඩුවාගේ සටහන්

බැසිල්

උඩුවාගේ සටහන්

කම්මැලියි බන්සාලි!

උඩුවාගේ සටහන්

පතිරාජයන්ගේ වේදනාව Pathiraja's Pain

උඩුවාගේ සටහන්

සිරිසේන! තවත් ලැජ්ජා නැති දේශපාලන පවුලක්

උඩුවාගේ සටහන්

කොටින්ට ආයුධ කොහෙන්ද? Jagga Jasoos

උඩුවාගේ සටහන්

රාවය තරුණ ඔබව අගයනු ඇත

උඩුවාගේ සටහන්

ඊළාම් සිනමාව චිත්‍රපටි සංස්ථාවට එයි

උඩුවාගේ සටහන්

විජයකලා මෛත්‍රී ප්‍රේමය සහ කාන්තා දේශපාලනය

උඩුවාගේ සටහන්

ප්‍රවේගයෙ අවුලක් තියෙනව බං....

උඩුවාගේ සටහන්

මෛත්‍රී යාපනේ ගිහිං?

උඩුවාගේ සටහන්

උතුරේ මිනිසුන් ගැන ආඩම්බරයි.... ජාතිවාදී නාකි ගැන බයයි....

උඩුවාගේ සටහන්

New Year with beer!!

උඩුවාගේ සටහන්

රියල් වැඩකාරයා රාවයේ නන්දෙ අයියා..

උඩුවාගේ සටහන්

ඇවන්ගාඩ් ජෝක්ස්...

උඩුවාගේ සටහන්

මට වැරදුණා මං යනව යාපනේ.....

උඩුවාගේ සටහන්