කඳුකරයම කාමරයක

උඩුවාගේ සටහන්

ශ්‍රීලනිප මළගමේ අවසන් ඇණය

උඩුවාගේ සටහන්

උතුරේදී කොටියෙක් මරා සැමරීම

උඩුවාගේ සටහන්

සී.අයි.ඩීය 'ලක්බිම'ට

උඩුවාගේ සටහන්

නීතීඥ සංගමයත් සාධුලාට බයද?

උඩුවාගේ සටහන්

ලිංගිකව එක්වූ බාලවයස්කාරයන්.....

උඩුවාගේ සටහන්

දෙමළ ප්‍රශ්ණය සහ හමුදාව

උඩුවාගේ සටහන්

කම්මැලියි බන්සාලි!

උඩුවාගේ සටහන්

කණගාටුවෙන්, කේන්තියෙන් සහ සන්තෝසයෙන් ලියමි,

උඩුවාගේ සටහන්

කූඹියෝ ඉෆෙක්ට් එකෙන් පසුව

උඩුවාගේ සටහන්

තුන්දෙනෙක්

උඩුවාගේ සටහන්

ඇමති ආරක්ෂක සහෝදරයා

උඩුවාගේ සටහන්

බැසිල් දින්න එක කොච්චර හොඳද?

උඩුවාගේ සටහන්

විජයකලා මෛත්‍රී ප්‍රේමය සහ කාන්තා දේශපාලනය

උඩුවාගේ සටහන්

සිරිසේන! තවත් ලැජ්ජා නැති දේශපාලන පවුලක්

උඩුවාගේ සටහන්

පතිරාජයන්ගේ වේදනාව Pathiraja's Pain

උඩුවාගේ සටහන්

රන්ජන් අවස්ථාවාදියෙක්ද?

උඩුවාගේ සටහන්

කොටින්ට ආයුධ කොහෙන්ද? Jagga Jasoos

උඩුවාගේ සටහන්

ඊළාම් සිනමාව චිත්‍රපටි සංස්ථාවට එයි

උඩුවාගේ සටහන්

විජේ සේදුපතිත් බැලිය යුතු තරමනී

උඩුවාගේ සටහන්