ජාතියේ පොහොර ගස හෙවත් මී ගස

මුදිත ඒකනායක

ආහාර හා පෝෂණය පිළිබඳ මෑතකාලීන අධ්‍යයන සමහරක වැදගත් අනාවරණ

මුදිත ඒකනායක

සිදුහත් උපතටත් පෙර මෙරට දියුණු අවමංගල්‍ය චාරිත්‍ර පැවැති බවට සාක්‍ෂි

මුදිත ඒකනායක

ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව

මුදිත ඒකනායක

ක්ෂණික කෑම වල සැඟවුණ ඇත්ත ඇසින් දකින්න

මුදිත ඒකනායක

උතුරු දකුණු උසස්‌ පෙළ ප්‍රතිඵල විෂමතාවට බලපෑවේ කුමක්‌ ද?

මුදිත ඒකනායක

දන්තුරේ සටනට 421යි

මුදිත ඒකනායක

මධ්‍යම කඳුකර ලෝක උරුමය

මුදිත ඒකනායක

කුණ්ඩලීණි චක‍්‍ර භාවනාව මග පෙන්වීම්

මුදිත ඒකනායක

ගම්මඩුව 2

මුදිත ඒකනායක

පුරාණ හත්ථිකුච්චි විහාරය

මුදිත ඒකනායක

ගම්මඩුව ශාන්තිකර්මය

මුදිත ඒකනායක

මුහුණ සුදු කිරීමට ආලේප කරන ඇතැම් ක්‍රීම් වර්ගවල ඊයම් හා රසදිය අඩංගුයි

මුදිත ඒකනායක

සිරිපා සිරිත

මුදිත ඒකනායක

එඞ්ගාර් කේසි - වර්ජිනියා වෙරළේ ප‍්‍රාතිහාර්යකාරයා

මුදිත ඒකනායක

ශ්‍රී ලංකාවේ හිස ඔසවන ජිහාඩ්

මුදිත ඒකනායක

කිරි හා පිටිකිරි අතර වෙනස - - ආචර්ය ආනන්ද චන්ද්‍රසේකර සාකච්චාවක් අසුරිනි - දිවයින පත්‍ර‍ය

මුදිත ඒකනායක

රඡ්ජුරු බණ්‌ඩාර දෙයියන්ගේ අඩවියට ගියෙමි

මුදිත ඒකනායක

බාධාවකින් තොරව සිරිපා කරුණා කිරීමට නම්...

මුදිත ඒකනායක

හලාල් ප්‍රශ්නය දෙස මැදහත්ව බලන්න

මුදිත ඒකනායක