සීසර් කරපුවාම හර්නියා එනවාද ?

ඩොකාගේ ඩයරිය...

IHR

ඩොකාගේ ඩයරිය...

කොරෝනා සුවකිරීම සහ මැලේරියා බෙහෙත්...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

corona update 21.03.2020

ඩොකාගේ ඩයරිය...

koroonaa koraunaa

ඩොකාගේ ඩයරිය...

doctor ,Man dawasata 1000ka kudu bonawa. Meken berenna kramayak nadda? කීයක් ගියත් කමක් නෑ. Heroin saha wenath winasha kari mathdrawya walin galaweme maga

ඩොකාගේ ඩයරිය...

ගෑස්ටික් වැඩිවෙලා. හාර්ට් එක පුපුරලා... !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

රූමත් ගැබිණිය අරක්කු ඉල්ලා කල ජරමරේ...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

Untitled Post

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අද දසුන්. හෙට ඔබ ද?

ඩොකාගේ ඩයරිය...

Attention deficit hyperactive disorder

ඩොකාගේ ඩයරිය...

මගුලයි ! බබා හම්බුණාට පස්සේ periods නැවතිලා ! ඒ මදිවට ලූප් දාන්නේ නැතිව ගෙදර යන්ඩත් එපා ලු ! යකාගේ ආණ්ඩුවක් නේ මේක !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

වේලාව මහා රෑ 12යි. අවුරුද්දේ පොඩි එකාට Fit එකක් හැදිලා. මොකද මං දැන් කරන්නේ... !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

ගෙදර හිටපු අයියාට අලුතෙන් ගෙනා මල්ලී කරපු කැත වැඩේ එළිවෙයි !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම

ඩොකාගේ ඩයරිය...

උපත් පාලනය ගැන ලුණු ඇඹුල් ඇතිව

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අපි room එකකට ගියා... එයා pregnant... දැන් මොකද කරන්නේ...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අලි බබා

ඩොකාගේ ඩයරිය...

තීරණය...

ඩොකාගේ ඩයරිය...