ස්තී‍්‍ර-පුරුෂ සමාජභාවය සහ ජනමාධ්‍ය

සරුංගලේ - the kite blog

චීන පුනරුදයේ පුරෝගාමී දාර්ශනිකයා - හූ ෂීහ්

සරුංගලේ - the kite blog

මරණයේ වෙළෙන්දාගේ ත්‍යාගය

සරුංගලේ - the kite blog

බිඳුණු කැමරාවෙන් කියැවුන යුද්ධයේ අැතුළාතන්තය

සරුංගලේ - the kite blog

ලෝකයේ විවිධ කුල ක්‍රමයන් පිළිබඳ විග්‍රහයක්

සරුංගලේ - the kite blog

කුඩයේ කථාව

සරුංගලේ - the kite blog

විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය විවෘත නැත

සරුංගලේ - the kite blog

හද බස

සරුංගලේ - the kite blog

දෙයියන්ගේ කැඳ

සරුංගලේ - the kite blog

සෙල්ලමක් නොවන මුහුදු රළ සමග ජීවිතය පරදු තබන ලෙල්ලමක මිනිස්සුන්ගේ කතාව.

සරුංගලේ - the kite blog

මිනිසත්කම මගහැරුණු විනිශ්චය.

සරුංගලේ - the kite blog

සෙනසුරාදාවක සවස් වරුවක සුන්දර මීගමුවේ අමුතු වෙළ‍ඳපොලකට ගමනක්

සරුංගලේ - the kite blog

මගේ පෑන ඔබේ තුවක්කුවට වඩා බලවත්.

සරුංගලේ - the kite blog

අමතක නොවන රාවයේ දවස

සරුංගලේ - the kite blog

සරුංගලේ කතාව

සරුංගලේ - the kite blog

රාජ්‍ය සේවය පිණිස තොරතුරු සඟවනු ලැබේ.

සරුංගලේ - the kite blog

මනුෂ්‍යත්වය යළි රෝපණය කරමු.

සරුංගලේ - the kite blog

රටවල් දෙකක්. කතා දෙකක්.

සරුංගලේ - the kite blog

ආගමික සංහිඳියාව පිළිබඳ කතිකාවක්

සරුංගලේ - the kite blog

පවුල්වාදයේ හවුල්වාදය

සරුංගලේ - the kite blog