අපේ කථාව

නිදහස් අදහස්

සවනි මගේ මං සවනිගෙ

නිදහස් අදහස්

තාත්තගේ පිං ලොතරැයිය

නිදහස් අදහස්

මචන් දැන්වත් ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙයන්..!

නිදහස් අදහස්

අබිලිංවාහිනියේ ජනතාවට පුකේ ඇරීමේ කලාව

නිදහස් අදහස්

බුදුන් මැරීම

නිදහස් අදහස්

අපි දෙන්නගෙ ආලේ.. කුස්සිය මුල්ලේ..

නිදහස් අදහස්

අසම්මතයා වර්ඩ්ප්‍රෙස් වෙත ගෙන ගියා

නිදහස් අදහස්

හිටංතුමනි, බ්‍රා එක නෙමේ.. අමුඩය බිම !

නිදහස් අදහස්

පෝය දින අරක්කු බීමේ නිදහස තහවුරු කරනු !

නිදහස් අදහස්

ලංකාවට පෝන් එපා !

නිදහස් අදහස්

ගොන් වැස්සියේ..උම්බෑ නොකියා ඔය තනපට අහුලගෙන ආයේ ඇඳගනින්

නිදහස් අදහස්

Enrique ගේ ෂෝ එකේ ටිකට් එක සහ දුප්පත් ළමයි

නිදහස් අදහස්

සිංහල ලේ ස්ටිකර් විරෝධය

නිදහස් අදහස්

Wedding වසංගතයෙන් ප්‍රවේසම් වන්න

නිදහස් අදහස්

මනුස්සකම තියෙන යුධ සෙබලා

නිදහස් අදහස්

මව්වරුන්ගේ බෙල්ලේ සාරි එතීම

නිදහස් අදහස්

කෙවිටකින් තලා දැක්කීමට ඔබේ දරුවා හරකෙකු නොවේ

නිදහස් අදහස්

අපි Rational ආගම්කාරයෝ

නිදහස් අදහස්

කාර් පර්මිට් ඕනිද වෙද දෙයියෝ?

නිදහස් අදහස්