සිංහල බ්ලොගර්සලා තුට්ටු දෙකට විකීණීම

වාලුකා සිතුවිලි

කියන දේ කොරන ජනාධිපති මෛත්‍රී

වාලුකා සිතුවිලි

Huකමුද ?-500 දෙන්නම්

වාලුකා සිතුවිලි

අපි ඒකටත් විරුද්ධයි-හැබැයි සටන පස්සෙ

වාලුකා සිතුවිලි

උස්සා එළියට දැමීම

වාලුකා සිතුවිලි

මහාචාර්යවරු අතර පිනාචාර්යලා

වාලුකා සිතුවිලි

තව ලැජ්ජ නැතිව 21 න් යවන්න යනවා...

වාලුකා සිතුවිලි

තීරණයක් ගන්න බැරි නපුංසක ආංඩුත් තියෙනවා.....

වාලුකා සිතුවිලි

එදත් ගැයුවා බොරු ප්‍රශස්ති..අද ගයන්නෙ ගොං ප්‍රශස්ති

වාලුකා සිතුවිලි

තලතා නෝනා නං යංතං ගොඩ

වාලුකා සිතුවිලි

රනිලෝ...ගලෝපං ටයි කෝට්.....පලයං හෙළුවෙන්....

වාලුකා සිතුවිලි

වර්ජන කොරපල්ල.....අපි බය නෑ...

වාලුකා සිතුවිලි

තවමත් බම්බු ගහනවද ? බම්බුව තමයි.....

වාලුකා සිතුවිලි

ඇමැටිතුමෝ.....ඉස්සෙල්ලාම H.I.V. ටෙස්ට් කරමුද...?

වාලුකා සිතුවිලි

තලතා නෝනේ රෙද්දක් ඇඳන් ද ඉන්නේ....

වාලුකා සිතුවිලි

ඇමැටිතුමෝ......ලබන දෙසැම්බර් හමුවෙමුද?

වාලුකා සිතුවිලි

චිච්චියට වින කටින අංගජාතයෝ එක්ක අරාබි වහලියෝ

වාලුකා සිතුවිලි

සුබ ගමන්...ආයුබෝවන්...

වාලුකා සිතුවිලි

යහපාලනය "චොර" වෙයිද ?

වාලුකා සිතුවිලි

"වාලුකා සිතුවිලි" විරාමයකට......දින 100 කට පස්සෙ යහ පාලනයෙන් හමුවෙමු....

වාලුකා සිතුවිලි