පරපීඩක ආශාවන් සන්තර්පනය

වාලුකා සිතුවිලි

අමානුෂික බදු

වාලුකා සිතුවිලි

සමහරු යළි නොලියන එකමයි හොඳ

වාලුකා සිතුවිලි

ඉපදුණාම මරණ සහතිකයක්

වාලුකා සිතුවිලි

කාන්තා වහල් සේවයට තිත...

වාලුකා සිතුවිලි

මැදපෙරදිග ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ ඛේදවාචකය

වාලුකා සිතුවිලි

ගෝඨාගමනය

වාලුකා සිතුවිලි

සිංහලයා පරදවන්නට සජිත්ට ඡන්දය

වාලුකා සිතුවිලි

ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය අවලංගු කෙරුණා...

වාලුකා සිතුවිලි

ෆෙඩරල් ලේඛනයේ නම පළවීමට මාස ගාණක් යනවා

වාලුකා සිතුවිලි

බළලා මල්ලෙන් පිටතට පැනීම නොහොත් සජිත් රට පාවා දීම.

වාලුකා සිතුවිලි

පූර්ණ ලෙස බලය බෙදීම යනු රට බෙදීමයි

වාලුකා සිතුවිලි

කර්මය පළදීම ‌නොහොත් කුඩු වී මිය යාම

වාලුකා සිතුවිලි

ප්‍රේමදාස සහ ප්‍රේමදාස

වාලුකා සිතුවිලි

මෙන්න බටලන්ද!

වාලුකා සිතුවිලි

මහවත්ත සමූල ඝාතනය – යුක්තිය ගිනිගත් අතීතයක කතාව

වාලුකා සිතුවිලි

රණවිරු ගාය

වාලුකා සිතුවිලි

වරළස කපා දැමීම

වාලුකා සිතුවිලි