ලංකාවට යනවද?.... පිස්සුද?

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මුලාග්ගාය හැදුණු දේශපාලකයිනි ක්ලින්ටන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

පළමු වරට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කලෙමි

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

බට්ලර් ගේ දුර්වල කම ඔබටත් තිබේද...?

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

සමනල සංධවනිය - සිනමාව සිනමාවක් ලෙස....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින්....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

SAITM නඩුවෙන් වත් ඉගෙන ගනිමු....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

කාර් රේස් තියන්න නුවරම ඕනනේ ඇයි?

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

නිර්මාල් ට රුපියල් දෙක දී අපට ඇරපියව්......

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මොහාන් රාජ් ගේ 'ලොවිනා' ගැන මා සිතෙන හැටි...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

හූ...හූ .....මෙදා පාරත් රැවටුණා නේද...?

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

ඒ දවස් අමතක ද කියන් දඟකාරියේ ...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

පුංචි පුතා මගේ ඉස්කෝලේ ගිය...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

සුළං රොදක් සේ නොසිතු මොහොතක.....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

ඔබ තාම නෑ දයාවියෙ මට ආදරෙයි කියා....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

තොටිල්ලේ ලී වටෙන් එහා...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

ලා සඳ එළියේ නා පෙති හැලිලා

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

වැදි රජ දිසාපාමොක් ට ලියු ලිපිය...

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

නාම විශේෂණ මට නැත ඔබ ගැන....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...

මගේ දුකට නුඹ නාඩන් පාන්කිරිත්තෝ....

මා සිතූ හා මා ලියූ දේ...