සොඳුරු නිහාරිකා

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

නිරීක්ෂකයන්ගේ බලාපොරොත්තු කඩ කළ WT1190F

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

නොවැම්බර් 13 වනදා ශ්‍රී ලංකා මුහුදට වැටෙන ආකාශ වස්තුව කුමක්ද?

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

හැලොවීන් සැමරීමට අභ්‍යවකාශයෙන් ආ මිනිස් හිස්කබල

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

වසර දෙකක් පිරීම නිමිත්තෙනි

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

දමනය (පස්වන කොටස)

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

නිහාරිකා - ඇරඹුමත් අවසානයත් එතැන ය.

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

තාරකා අතරට... (Interstellar චිත්‍රපට විවරණය)

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

ක්ෂිතිජයන් ඉක්මවා ප්ලූටෝ වෙතට...

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

තාරකා පරිණාමනය

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

වොලී සමග තරු වටා - 1 කොටස

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

තාරකා පෙළින් එහා...

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

විකිරණ දඩයම්කරුවෝ

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

බ්‍රිතාන්‍යය සලිත කළ අත්භූත පිපිරුම් හඬ

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

ජෙමිනිඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව - මේ වැසි සමය යි!

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

මහා පිපිරුම සනාථ කළ අන්තරීක්‍ෂ ක්ෂුද්‍ර තරංග පසුබිම් විකිරණය

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

ඔබ අහසේ දකින්නේ වර්තමානය නොවේ!

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

විශ්වයේ උපත: මහා පිපිරුම් වාදය - පළමු කොටස

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

වසරකට පසු... [ප්‍රථම වර්ෂ පූර්ණය]

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy

අසිරිමත් විශ්වය

මන්දාකිණියෙන් ඔබ්බට... Beyond The Galaxy