ගෙදර ඉඳන්ම ජන්දය දාන්නේ මෙහෙමයි..

Hetadina

ඔබේ සිම් එක ගැන නොදන්නා දේ මෙන්න..

Hetadina

ලංකාවට වඩාත්ම ගැලපෙන අලුත්ම වාහනය මෙන්න..

Hetadina

ADSL ROUTER CONFIGURATION කරන හැටි.

Hetadina

හිරු එළියෙන් රටක් ගොඩ දාන හැටි..

Hetadina

හිසට කරන්ට් එක වැදීමෙන් බේරෙන හැටි..

Hetadina

ඇලුමිනියම් LED බල්බ හදන අයට වැදගත් දත්ත මෙන්න..

Hetadina

නව වසර තාක්ෂණික දැනුමින් සපිරුණු නව වසරක් වේවා..

Hetadina

LED නාම පුවරු නිෂ්පාදනය සදහා නව මෘදුකාංගය මෙන්න..

Hetadina

රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිය පිළිබඳ සංගණනය 2016

Hetadina

Arduino ප්‍රෝග්‍රෑම් පාඩම් මාලාව 07

Hetadina

විසිතුරු LED බල්බයක් අලුත්වැඩියා කරමු..

Hetadina

බලශක්ති අර්බුධය ජයගැනීමට නම් හිරු මෙල්ල කල යුතුමය..

Hetadina

3D ලෝකයට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් පිවිසෙමු..

Hetadina

පිළිස්සුන ටියුබ් බල්බයක් දල්වමු

Hetadina

මෙන්න ඔබේ නව හැදුනුම්පත් අංකය.

Hetadina

1TB Stainless Silver පෙන් ඩ්‍රයිව් කාටද ඕනා..

Hetadina

සංහිදියාවේ ඇත්ත කතාව මෙන්න..

Hetadina

ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියාව ගෙදරින්ම පටන් ගමු.

Hetadina