අල්ලාහ් ගේ කැමැත්ත මදිවූ අ.මනතුංග

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

අ.මනතුංග ගේ රෙදි ගැලවේ , හලාල් සහතිකය අවසානයි !

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

අ.මනතුංගගේ හලාල් අපනයනය කෙබ්බයට සාධක සහිතව පිලිතුරු !

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

අ.මනතුංග සහ ඌරා !

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

බුදු දහම සහ නිවන අප්‍රයෝගිකද ? -by Saliya

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

බෞද්ධයන්ට බණ දෙසනා අ.මනතුංග

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

අ.මනතුංගගේ මඤ්ඤං කථා - 01

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

හලාල් විවාදය ගැන අ.මනතුංගගේ අඳෝනා

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

අන්වෙර් සහ ඉස්ලාම් දහම. - by Saliya

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

වාර්ගික නොසංසිඳියාව ආශිර්වාදයක් කොට සලකමින් අන්තවාදයට අත වනන අ.මනතුංග

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

මුර්ශිඩ් මුලාෆර් මහතා හලාල් පිලිබඳ මාධ්‍ය සාක්ච්ඡාවේදී ඉදිරිපත් කල සාවද්‍ය කරුණු

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

අ.මනතුංග vs රනිල් වික්‍රමසිංහ

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

ශ්‍රි ලංකාවේ ජිහාඩ් නෑ , හැබැයි අල්කයිඩා තලෙයිබාන් තහනම් කරන්න එපා !

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

ඉස්ලාමය ගැන අදහසක් - පාඨක ලිපියකි

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

දෙමල ජනතාවට එරෙහිව නැගුණු මුස්ලිම් අන්තවාදයේ දේශපාලනික සෙවනැලි !

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

හලාල් හරාම් ටියුෂන් නොහොත් බෞද්ධයාට කුරානය ඉගැන්වීමට ට්‍රයි කිරීම

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

මරියතුමියගේ පිලිමය ගිනි තැබීම හෙලාදකිමු + අ.මනතුංග විසින් වාරණය කරල ලද කමෙන්ටු 01

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

මුස්ලිම් රටවල ආධාර වෙනුවෙන් සිංහල බෞද්ධයාගේ උරුමය පාවා දිය යුතුද ?

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

රෙදි කඩේට කඩේ ගියත් හෙලුවෙන් සිටින නිමල් කැටපේආරච්චි !

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු

බොදු බලසේනා සහ ජනපති හමුව සමඟින් අ.මනතුංගේ චූන් !

අන්වර් මනතුංගට පිලිතුරු