තම විහාරස්ථානයේ නිධන් හැරූ බදුරලිය විහාරාධිපති හිමිනමක් ඇතුළු 2 ක් කොටු / Buddhist monk arrested for treasure hunting in his own temple

Mathudina – මතුදින

දොඩං‍‍ගොඩ පොසොන් පහන් කූඩු සිද්ධිය – The poson lantern incident of Dodangoda

Mathudina – මතුදින

වළල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති අල්ලස් දැලේ – Chairman of Walallawita Pradeshiya Sabha caught in bribery net

Mathudina – මතුදින

ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමක් බදුරලිය, නෙලුව පැත්තේ මිනිරන් සොයයි – Graphite exploration in Baduraliya and Neluwa

Mathudina – මතුදින

බෝගල ග්‍රැෆයිට් මතුගම මිනිරන් සොයයි – Bogala graphite to explore in Matugama

Mathudina – මතුදින

මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී හිමිනම නමගිය අපරාධකරුවෙක්ලු (නෙත් එෆ් එම්)

Mathudina – මතුදින

අගලවත්ත ක්ලෝරීන් කම්හලේ ඉදිකිරීම් ජනතා විරෝධයෙන් අත්හිටුවයි

Mathudina – මතුදින

එල්ලෙන උයන ළඟ රවීගෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන හැටි ඉගෙන ගන්න – Learn English from Ravi

Mathudina – මතුදින

Test post

Mathudina – මතුදින

බටමුල්ල කන්දේ අවුකන පිළිමයේ අනුරුවක් – A replica of Buddha statue of Avukana on Batamullakanda hill of Matugama

Mathudina – මතුදින

ඇමති වෙල්ගම දෙන බස්

Mathudina – මතුදින

මතුගම සිට අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ කොළඹට බස් සේවාවක් සඳහා ඉල්ලීමක් – A request for Matugama – Colombo bus service via expressway

Mathudina – මතුදින

50th battle of Pasdunkorale on March 22 and 23

Mathudina – මතුදින

පනස් අවුරුද්දක් ගමේ ක‍්‍රිකට් – The Big Match Between St. Mary’s College and Ananda Sastralaya

Mathudina – මතුදින

‘ඕනැනම් කාපියව්, නැතිනම් ඒත් කාපියව්’ භෝජන කලාවේ හිරවුණ මතුගම – Poor culinary art in Matugama

Mathudina – මතුදින