ඔක්තෝබරයේ සූස්ති එක්ක සෙට්වෙමුද..??

cinema.lk

අපායෙන් මනුලොවට – “රිලෝඩ්” – ළඟදීම ඔබේ සිනමාහලට

cinema.lk

සයපෙති කුසුම චිත්‍රපටයේ විශේෂ දර්ශනයක්

cinema.lk

JOKER චිත්‍රපටය පිලිබඳ සංවාදයක් කැළණි සරසවියේ

cinema.lk

ඔෂීන් ලංකාවේ චිත්‍රපටයකට !

cinema.lk

HOPE සමග Fathima Shanaz බංග්ලාදේශයට

cinema.lk

RUSH – දැන් දිවයින පුරා තිරගත වෙයි

cinema.lk

උසාවිය නිහඬයි – සිනමාපටය ගැන සංවාදයක්

cinema.lk

2020 පළමු ජාත්‍යන්තර සිනමා ජයග්‍රහණය ”ගාඩි” චිත්‍රපටයට.

cinema.lk

Fathima Shanazගේ HOPE පූනේ චිත්‍රපට උළෙලට

cinema.lk

සුබ මොහොතින් “සුනාමි” ඇරඹෙයි

cinema.lk

විසාකේසගේ “පාංශු” ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙල හයකට සුදුසුකම් ලබයි

cinema.lk

“වැඩිහිටියන්ට පමණයි“ චිත්‍රපට තැණු ලුවී ගේ අලුත්ම නිළිය ගයේෂා

cinema.lk

මේ Film සියයෙන් කීයක් ඔබත් නරඹා තිබේදැයි බලන්න

cinema.lk

“විෂම භාග” ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ

cinema.lk

ඉරාන්ගේ Secret of the Rose වැඩ නිමවෙමින්

cinema.lk