මහ රෑ ගෙදරට එන ඒ උමතු ඝාතකයා කවුද…??

cinema.lk

Ford V Ferrari ලොවවටා ගමන් අරඹයි

cinema.lk

පාංශු සහ අසන්ධිමිත්තා, ඉන්දුනිසියාවේ

cinema.lk

Fathima Shanaz සහ Roshan Edward ආසියානු සාම චිත්රපට උළෙලට

cinema.lk

“විෂම භාග” ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ

cinema.lk

ස්මරණ සමාප්ති සිනමා දැක්ම සහ සංවාදය

cinema.lk

ගම්පෙරළිය ඉන්දියානු අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ

cinema.lk

භූපති නලින් සමග THE RETURN සිනමාපටය කියවමු

cinema.lk

Amir Khanගේ අලුත්ම පෙනුමට හේතුව

cinema.lk

JOKER චිත්‍රපටය පිලිබඳ සංවාදයක් කැළණි සරසවියේ

cinema.lk

දෙවැනි ලෝක යුධ සමයේ MIDWAY සටන සිනමාහල්වල

cinema.lk

“තුන්දෙනෙක්” නරඹන්න, කතා කරන්න එක්වන්න

cinema.lk

“දැකල පුරුදු කෙනෙක්” – නරඹන්න, කතා කරන්න

cinema.lk

ධනුෂ්ක ගුණතිලක තවත් ජාත්‍යන්තර ජූරියක

cinema.lk

කොරියානු සිනමාව රසවිඳින්න – තරංගනීයට එන්න

cinema.lk