තවම තිරගත නොවූ අලුත්ම සිංහල චිත්‍රපට බලමුද…?

cinema.lk

ඈ යළිත් ආදරෙන් – ගින්දරී 3 ලඟදීම සිනමාහල් වෙත

cinema.lk

බ්‍රිතාන්‍ය චිත්‍රපටයක රඟන ලාංකික නිළිය – සුරංගා රණවක

cinema.lk

PVR Sri Lanka – ප්‍රත්‍යාවලෝකන සිනමා දැක්ම 21 වැනිදා සිට

cinema.lk

මරණ මංචකය තෙක් මම “පාංශු” විඳීවි – පණ්ඩු කුමාරසිංහ

cinema.lk

පාංශු – කැමරාව පිටුපස කාච සටහන්

cinema.lk

බලන්න, නොහඬා ඉන්න උත්සාහ කරන්න -Vraie Balthazaar

cinema.lk

පුතු වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලන බබානෝනා – පාංශු

cinema.lk

SSR වෙනුවෙන් තවත් Digital උද්ඝෝෂණයක්

cinema.lk

විසාකේසගේ “පාංශු” අගෝස්තු මස අගදී

cinema.lk

දූෂිත මහජනතාවක් ඉන්න රටක් මේක – කාංචනා ප්‍රියකාන්ත

cinema.lk

අසමත් රාජ්‍යයක Out Of Focus ජීවිත අත්විඳින්න – සූස්ති

cinema.lk

ධනුෂ්කගේ PRISONERS කෙටි චිත්‍රපටය ජාත්‍යන්තරයට

cinema.lk

The Newspaper – මගනොහැරිය යුතු චිත්‍රපටයක්

cinema.lk

ඉගෙනගෙන රඟපාන්න – රඟපාලා ඉගෙනගන්න

cinema.lk

“සහෝ” චිත්‍රපටය හැදෙන්නේ මෙහෙමයි

cinema.lk