පුතු වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලන බබානෝනා – පාංශු

cinema.lk

SSR වෙනුවෙන් තවත් Digital උද්ඝෝෂණයක්

cinema.lk

විසාකේසගේ “පාංශු” අගෝස්තු මස අගදී

cinema.lk

දූෂිත මහජනතාවක් ඉන්න රටක් මේක – කාංචනා ප්‍රියකාන්ත

cinema.lk

අසමත් රාජ්‍යයක Out Of Focus ජීවිත අත්විඳින්න – සූස්ති

cinema.lk

ධනුෂ්කගේ PRISONERS කෙටි චිත්‍රපටය ජාත්‍යන්තරයට

cinema.lk

The Newspaper – මගනොහැරිය යුතු චිත්‍රපටයක්

cinema.lk

ඉගෙනගෙන රඟපාන්න – රඟපාලා ඉගෙනගන්න

cinema.lk

“සහෝ” චිත්‍රපටය හැදෙන්නේ මෙහෙමයි

cinema.lk

THE NEWSPAPER චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය අන්තර්ජාලයට

cinema.lk

නඩරාජා සිවම් දිවිසැරිය නිමා කරයි

cinema.lk

“සුනාමි” දැන්ම පෙන්වන්නේ නැහැ – රේණුකා බාලසූරිය

cinema.lk