සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා

බණ්ඩාගේ විත්ති

සීයාට පිං පිණීස

බණ්ඩාගේ විත්ති

දුම්බර කඳුකරයේ දූවිලි ඇල්ල..

බණ්ඩාගේ විත්ති

රාවණා ගුහාව හා නිල්දිය පොකුණ චාරිකාව - Rawana cave

බණ්ඩාගේ විත්ති

Facebook වීරයා ....

බණ්ඩාගේ විත්ති

බල්ලොත් එක්ක බෑ

බණ්ඩාගේ විත්ති

බඹරකන්ද ඇල්ල මුදුනේ රාත්‍රියක්

බණ්ඩාගේ විත්ති

අවුරුදු සේල්

බණ්ඩාගේ විත්ති

සොඳුරිය...

බණ්ඩාගේ විත්ති

කාලය කෙතරම් නපුරුද

බණ්ඩාගේ විත්ති

දෙතනගල Dethanagala

බණ්ඩාගේ විත්ති

කළකට පසු

බණ්ඩාගේ විත්ති

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරිම හා ආහාර අනුභවය..

බණ්ඩාගේ විත්ති

වවුල්පනේ හුණුගල් ගහාව (Waulpane Lime Cave) ගවේශණ චාරිකාව.

බණ්ඩාගේ විත්ති

මඟුල් පෝරුවට පෙර - යහන්ගතවූ පවට

බණ්ඩාගේ විත්ති

කර ගල ගගා ඉන්නා රඟ මම නොදනිම්ද..

බණ්ඩාගේ විත්ති

කෝඩු කාරයාගේ අඳෝනාව

බණ්ඩාගේ විත්ති

සඳ නොබලන් සෙනසුරාදා.

බණ්ඩාගේ විත්ති

දෙන්නෙ නෑ කොහෙමවත් දෙන්නෙ නෑ මියදෙන්න.

බණ්ඩාගේ විත්ති

සොදුරු දිනයක සොදුරු මතකය

බණ්ඩාගේ විත්ති