යාලුවගෙ keyboard එක පිස්සු වට්ටමුද?

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

හතර වරං

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

පුංචිම පුංචි පරිඝණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය නොමිලේම download කරගන්න- SliTaz

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

Adware වලින් ඈත්වෙලා ඉන්න tips 10ක්

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

ඔයාලට media sharing sites වලින් free download කරගන්න ගිහින් waiting screen එක එපා වෙලාද ඉන්නෙ? එහෙනම් මෙන්න SkipScreen.

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

පුලුවන් නම් හදන්න "con" කියල folder එකක්

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

මෙන්න programmer'sලට Programmer's Notepad

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

ඔයාගෙ ප්‍රියතම website එකේ අවුලක් තියෙනවද කියල හරියටම දැන ගන්න.

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

කලබලේට Shift+Delete ගහල අමාරුවෙ වැ‍ටුනද..??

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

ඔන්න ඔයාලත් ඔයාලගෙ Huawei HSDPA modem (E220) එක unlock කරගන්න

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

මොකක්ද මේ Password Cracking?

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

පුංචි පහේ spam බෝම්බයක් හදාගන්න ඕනෙද..?

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

මොකක්ද මේ Brute Force Attack කියන්නෙ..?

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

යාලුව හොරෙන් ආදරේ කරන්නෙ කාටද කියල හොයාගන්න ඕනෙද..??

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

හොරාට Google talk account දෙක තුනක් තියන් ඉන්න අයටයි මේ trick එක.

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

හොර පණිවිඩ රහසේම යවමු

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

මොකක්ද මේ Plagiarism Detection Software කියන්නෙ..???

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

ඔයාගෙ Nokia phone එක originalද..??

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)

ඔයාගෙ desktop එකට එහෙමෙහෙ දුවන පූස් පැටවු ටිකක්..

හතර වරං (Tips Tricks & Hacks)