ඔබෙන් සමුගනිමි.....

---තරියාගේ කෙරුවාව---

සිහින සිතිවිලි 13

---තරියාගේ කෙරුවාව---

සිහින සිතිවිලි 12

---තරියාගේ කෙරුවාව---

මචං පේමතී ජායතී සෝකෝ කියලා කියන්නේ නිකංද (සිහින සිතිවිලි 11)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

වැලිකඩින් ආ සිරකරුවා (Prisoner of Walikada) 18+ lol කතා

---තරියාගේ කෙරුවාව---

ඔබ හීනයක් වගේ...

---තරියාගේ කෙරුවාව---

එකට කෑවත් උබලගෙ උන්ඩුකපුච්චෙ වෙනස් බං (සිහින සිතිවිලි 10)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

අනුරාධපුරේ පොලි එතිලීන් මෙහෙයුම (Mission polythene anuradhapura)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

අහසින් ආ දෙයියෝ (God from sky)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

කෙල්ල දාලා යනකොට අප්සට් තමයි මචං (සිහින සිතිවිලි 9)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

සදාකාලික සහෝදරත්වයේ වින්දනීය හද ගැස්මේ කටගැස්ම Season 2

---තරියාගේ කෙරුවාව---

සදාකාලික සහෝදරත්වයේ වින්දනීය හද ගැස්මේ කටගැස්ම

---තරියාගේ කෙරුවාව---

උළෙල මැද කුණු වලිය

---තරියාගේ කෙරුවාව---

අහපු ගමං කැමතියි කිව්වම කිසි ගතියක් නෑ.. (සිහින සිතිවිලි 8)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

වල් අලි මට්ටු කරන මී මැස්සෝ (වල් අලි තර්ජනයට කෙන්යාවෙන් විසදුමක්)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

මරු ඩාන්ස් එක නේ බං??? (සිහින සිතිවිලි 7)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

මරු ඩාන්ස් එක නේ බං??? (සිහින සිතිවිලි 7)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

රස්තියාදුවේ යන්නේ නැතුව ඉක්මනට එන්න. (සිහින සිතිවිලි 6)

---තරියාගේ කෙරුවාව---

එකදාස් නමසිය බරගනං වල ලවු

---තරියාගේ කෙරුවාව---

ඒක නෙමේ චායා මොකද කියන්නෙ....... (සිහින සිතිවිලි 5)

---තරියාගේ කෙරුවාව---