දෙමළ සන්ධානයේ මහ ඇමැති අපේක්‍ෂක තේරීම දකුණට කියා දෙන පාඩම

රස්තියාදු කාරයා

පියාඹන මාළු සහ ජාතිවාදී දේශපාලනය

රස්තියාදු කාරයා

බෙදුම්වාදය ආවේ ආණ්‌ඩුවල වැරදි නිසයි!

රස්තියාදු කාරයා

චීනයට පෙර අපට උදව් කළේ ඉන්දියාවයි

රස්තියාදු කාරයා

සරත්චන්ද්‍ර උපහාර

රස්තියාදු කාරයා

ජී. බී. ට තිබුණේ දැනුමෙන් සන්නද්ධ වුණු බර අතක්

රස්තියාදු කාරයා

ශස්ත්‍ර හා ශාස්ත්‍ර

රස්තියාදු කාරයා

බෙදුම්වාදියෝ

රස්තියාදු කාරයා

චූටි ටීචගෙ චූටි ටෝච් එක - විමලනාත් වීරරත්න

රස්තියාදු කාරයා

චූටි ටීචගෙ චූටි ටෝච් එක - විමලනාත් වීරරත්න

රස්තියාදු කාරයා

ලසන්තගේ ඝාතනයට හවුල් දෙදෙනකු ඉන්නවා

රස්තියාදු කාරයා

පචගහයට ii

රස්තියාදු කාරයා

දෙවියන්ටත් තේරුණේ දැන් තමා!!

රස්තියාදු කාරයා

පචගහයට

රස්තියාදු කාරයා

තාරකාවන්ට දේශපාලනය අකැපද?

රස්තියාදු කාරයා

අනේ දෙයියනේ...

රස්තියාදු කාරයා