සතියෙන් බර අඩු කරගන්න කැමතිද? (General Motors: Weight Loss Diet Program)

~ගිමන්හල~

මහත අයට විශේෂයි (ස්ථූලත්ව - Obesity)

~ගිමන්හල~

නිවුණු ජීවිත

~ගිමන්හල~

දුරකථන අංකය....!

~ගිමන්හල~

ඇති තරම් පොත් නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න....!

~ගිමන්හල~

මහතුන්ට පමණයි!

~ගිමන්හල~

සමුදීම....!

~ගිමන්හල~

තෘප්තිය

~ගිමන්හල~

එදා මෙන්ම තවමත්....

~ගිමන්හල~

මිනිත්තු දහය

~ගිමන්හල~

සුඛෝපභෝගීත්වය හා බැඳුනු මරුවෙක්

~ගිමන්හල~

ඕනෑම දෙයක් උපරිම වේගයෙන් පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න!

~ගිමන්හල~

විස සිහින

~ගිමන්හල~

දිනපොතට වටිනාකමක්

~ගිමන්හල~

නොදත් කලාව....!

~ගිමන්හල~

මහත මට්ටු කරන්නේ කෑම පාලනයෙන්ද? ව්‍යායාමයෙන් ද?

~ගිමන්හල~

අමරණීයත්වයේ ඖෂධය

~ගිමන්හල~

නොනිමි සෙනෙහස

~ගිමන්හල~

කවුද මේ..? මොකද මෙයාලට වෙලා තියෙන්නෙ..?

~ගිමන්හල~

වරදක බර.....!

~ගිමන්හල~