අණ්ඩර දෙමළ වාගේ ජපන්!

My Life as a Gaijin

ජපාන අගමැතිගේ ලංකා සංචාරය ජපන් මාධ්‍ය ඇසින්...

My Life as a Gaijin

ඉසූ හිදී හමු වු නැ‍ටුම් කෙල්ල

My Life as a Gaijin

මේ දවස් වල ජපානේ නිවුස්...සිංහලෙන්ම......

My Life as a Gaijin

යුනෙස්කෝව ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරපු ජපන් කෑම...

My Life as a Gaijin

සිලිකන් වැලි යන කාර්.....

My Life as a Gaijin

අපොයි! කිරි!!!

My Life as a Gaijin

ජංගම දුරකථන ගැන පුංචි පුචි කථා කීපයක්....

My Life as a Gaijin

ජපාන අගමැති රෝනල්ඩ් රේගන්ට අඳින්න සැරසේ.....

My Life as a Gaijin

ඔබත් පඩිය ගෙඩි පිටින්ම වයිෆ්ට දෙන්න කැමැතිද?

My Life as a Gaijin

මේය වෙබ් පි‍ටුවක්ය.

My Life as a Gaijin

(WWDC අවසාන කොටස) අළුත් ios 7 සහ iTunes Radio

My Life as a Gaijin

(WWDC - දෙවන කොටස )අළුත් Mac OS X "Mavericks" ගැන සහ යවත්කාලින වුන MacBook Air /Mac pro

My Life as a Gaijin

ඇපල් WWDC 2013 මොකද වුනේ?

My Life as a Gaijin

ඇපල් WWDC2013 කල එළි දැක්මට පෙර ...

My Life as a Gaijin

වසර 1000කට සැරයක් ඇති විය හැකි මහා භුමීකම්පාවක්ට ,ත්සුනාමි ව්‍යසනයකට,සහ න්‍යෂ්ටික විකිරණ කාන්දු විමකට එක මොහොතක මුහුණ දුන් ජාතියකගෙන ඉගෙන ගත යුතු කරුණු දහයක් !

My Life as a Gaijin

Arigato from Japan Earthquake Victims

My Life as a Gaijin

මාතෘකාව චීනය තහනම් වචනය "ණය" ඉල්ලීම......

My Life as a Gaijin

Facebook Graph Search ඒ පාර මොකක්ද?

My Life as a Gaijin

ජපාන Docomo සමාගම මේ වසර තුළදී අළුත් Tizen OS ස්මාර්ට් ෆොන් වෙළඳ පොළට නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කරයි.

My Life as a Gaijin