මෙහෙව් අම්මලා!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Madaya

ප්‍රථම ටීවී සිහිනය බොඳ වීම.......!!!

Madaya

තංගල්ල බැංකු ශාඛාවක් මඩයාගේ ජීවිතය බේරයි.........!!

Madaya

ජොකා පිටින් මල් පෙරහැරේ......

Madaya

ඇය සෙමින් විත් එදා මගේ හද අරන් ගියා.......!

Madaya

දැනගෙන ගිය කතරගම....02

Madaya

දැනගෙන ගිය කතරගම..........

Madaya

විභහගය නිමවීමේ ප්‍රීතියත් සමග සර්කිට් හන්දියේ මඩයා නිදැල්ලේ.........

Madaya

ගිහින් එන්නම්.......!

Madaya

ඉවසයිද මන්දා මා දුන් රිදුම් ......

Madaya

අවාසනාවට ඇත්ත කතාවක් : "පෙම් ප්‍රර්ථනා "

Madaya

"හොරෙන් කෙල්ලෝ දිහා බලන කොල්ලොන්ට "

Madaya

ඌ අදහන්න වටින කොල්ලෙක්.මං වගේම හිත හොද එකා..!!

Madaya

ක්‍රිකට් කියන්නේ යුද්ධයක් නෙමෙයි බොලව්!!!

Madaya

මගෙ ස්වීටි කෙල්ල තැඹිලි ගෙඩිය රත්තරං........

Madaya

දර්ශනීය මන්න පාර.....

Madaya

කතා කලාට කවුද කියලා නිච්චියක් නෑ

Madaya

"අම්මේ,තාත්තා ආයේ එන්නේ නැද්ද?"

Madaya

පයිරට්ස් ඔෆ් ද කැරිබියන් පස් වන මණ්ඩලයේ තිරගතවූ වගයි ...!

Madaya

"වැහි බිංදු සහ දුවිලි "

Madaya