සුපිරිවදන්!

Madaya

වඩේ මුදලාලි

Madaya

මා ගැන හිතුනොත් අනුකම්පා නැවතත් එනු මැන හනික සොයා!!

Madaya

සුවද පිරුණු පුංචි කාමරේ : ඇය හා මම

Madaya

සෝෂල් මීඩියා ඩේ | SMdayCMB 2016

Madaya

හොස්ටල් යමුද මචං !!!

Madaya

මඩයට චන්දයක් !!!

Madaya

ඇය තුරුලේ ..

Madaya

අවුරුදු තෑග්ග..!!!!

Madaya

දුවපල්ලා හෙවත් තවත් ගස්ලබු කතාවක් ....!!!

Madaya

හොස්ටල් ජිවිතේ 01

Madaya

ශ්‍රී පාද වන්දනා................!!!!!!!!!!

Madaya

අයියේ කොමඩු නැද්ද?

Madaya

මහා සංචාරය හෙවත් අතරමං වීම....!!

Madaya

තිසන්කම,ආදරය,මවු සෙනෙහස !!!!!!!

Madaya

පාළු ළිඳේ කාන්තා මළසිරුර සහ තැඹිලි හොරු..........!!!!

Madaya

සාස්තරේ....................සාස්තරේ.............වල්ලිඅම්මා කියයි සාස්තරේ.....

Madaya

මෙන්න සැටලයිට් ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ..........!!!!!!!!!!!

Madaya

හා පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න.....

Madaya

සෝමාවතී පුදබිමේ අසිරිමත් සිදුවීම සහ කප්රුක් පූජාව

Madaya