දුපතෙන් එළියට ගිය සිංහලයෙක්……….!

‍මගේ කොළය

බර සැහැල්ලුව හා ජාතීන්

‍මගේ කොළය

ඥානම්මලා ගැන මගේ සත දෙක

‍මගේ කොළය

ව්‍යවස්ථාව විහිළුවක් වීම

‍මගේ කොළය

කොටි පැන්න ගමකට ගිය ගමනක් -(හපන්කම්,මෝඩකම්,පුරසාරම්-02 )

‍මගේ කොළය

හපන්කම්,මෝඩකම්,පුරසාරම්-1

‍මගේ කොළය

"අසඩක්"-නව වසරේ අළුත් වැඩක් !

‍මගේ කොළය

කොටකෙතන පළමු ද්විත්ව ඝාතනය

‍මගේ කොළය

රෝයල් පාක් මිනීමැරුම හා ජනාධිපති සමාව

‍මගේ කොළය

විශිෂ්ට ඇලවිසියානුවෙකුගේ නික්ම යාම!;W.S.සිල්වා උපහාර සටහන

‍මගේ කොළය

ඉල් මහ විරුවෝ !

‍මගේ කොළය

ගාල්ලේ ශාන්ත ඇලෝසියස් තමයි විද්‍යාලේ !

‍මගේ කොළය

ගාළු මහජන ක්‍රීඩාංගනය උලා කෑමට පසු වදනක් (මෙම ලිපිය මවිසින් 2014 දෙසැම්බර් මස ලියා මෙහි පළකරන ලද්දක් වන අතර කාලීන වැදගත්කම ලියා මෙලෙස නැවත ප්‍රසිද්ධ කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

‍මගේ කොළය

රාජිතගේ කථාව හරියටම හරි…………!

‍මගේ කොළය

සිංහල අළුත් අවුරුද්ද බොරු හිලකි .

‍මගේ කොළය

මට හමුවූ ජාතික වීරයෝ-1

‍මගේ කොළය

අබේරත්න,කිලුටු කුමාරි හා මම (අවසාන කොටස)

‍මගේ කොළය