මර්ධනය, යටත්වීම, සටන්වැදිම

CHANGE

පහරදීම්, අතුරුදන්වීම්, ඝාතන හා උද්ඝොෂණ

CHANGE

නෙලුම් නොපිපෙන නෙලුම් පොකුණ

CHANGE

13 + ( Thirteen Plus)

CHANGE

නුඹ දන්නවනම්

CHANGE

සයිබර් අවකාශය ලිබරල්කරණයෙන් ඔබ්බට

CHANGE

වීරයා එනකං...

CHANGE

විප්ලවය

CHANGE

සැබෑ ජවිපෙ සාමාජිකයාගේ හෘද සාක්ෂිය ඉදිරියේ මේ සමුළුව වලංගු නැත -ජවිපෙන් වෙන්වූ කණ්ඩායමෙන් චෝදනා-----------------------

CHANGE

ස්ත්‍රිය

CHANGE

ඒක තමයි අරගලය‍

CHANGE

We are the 99%

CHANGE

වල්මත්වූවෝ

CHANGE

සුවඳ මල් තිවංකය

CHANGE

අරගලය

CHANGE

වමට සිග්නල් දමා දකුණට හැරවීම

CHANGE

මේක පට්ට සමාජයක්.

CHANGE

පෙනුම ගල් වී හරය බොල් වීම

CHANGE

වේදනාවෙන් විනෝද වීම

CHANGE