විස්මිත දළ හතරේ ඇතුන්ගේ සොහොනක් ඇමරිකාවෙන් !

මල්කැකුළු

ඇමරිකාවෙන් ඇත් සොහොනක් හමු වෙයි!

මල්කැකුළු

මිහින්තලේ තිස්ස රජතුමා හඹා ‘ගෝනා’ පසුව ‘මුවා’ වුණේ කොහොමද?

මල්කැකුළු

කේට් කුමරිය මාලිගයේ ජීවිතයට හැඩ ගැසුණු හැටි!

මල්කැකුළු

රජ කුමරියක වීමේ අමාරුකාරිය කේට් සපුරන හැටි!

මල්කැකුළු

මේ කාලේ කිසිම ළමයෙක් නොකරන පරිත්‍යාගයක් කළ සිසුවෙක්!

මල්කැකුළු

අපේ ජීවිත රැක ගන්න නම් ලෝකයේ ජෛව විවිධත්වය රැක ගන්න ඕනෑ.

මල්කැකුළු

ඩෙනිම් ජීන්ස් කලිසමේ ඇති විස්මයජනක සාක්කුව කුමක් ද?

මල්කැකුළු

ඇස් 24ක් ඇති මෙතෙක් නොවූ විරූ විස්මිත ලොඩියෙක් හමුවේ!

මල්කැකුළු

ජගත් මිහිතල දිනය අපට සුවිශේෂ වන්නේ ඇයි?

මල්කැකුළු

හතරැස් රෝද ඇතිි විස්මිත බයිසිකලයක්!

මල්කැකුළු

කෘත්‍රිම බුද්ධිය සොයා ගත් විස්මිත පිළිකා ප්‍රකාරයක්!

මල්කැකුළු

සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ මෙතෙක් ඔබ නුදුටු පැත්තක්!

මල්කැකුළු

කෘත්‍රිම බුද්ධියේ මහ පෙරළිය ගැන බිල් ‍ගේට්ස් කියයි

මල්කැකුළු

අන්තර් ජාලය කැළඹූ විස්මිත ගණිත ගැටලුවක්!

මල්කැකුළු

විශ්වය වනසන අති බිහිසුණු කළු කුහරයක් සොයා ගෙන!

මල්කැකුළු

අතීතයෙන් ආ අරුම පුදුම දැවැන්ත මීට් බෝලයක්!

මල්කැකුළු

රනිල්ගේ අයි. එම්. එෆ් යාම අපට අරුමයක් ද? කරුමයක් ද? උරුමයක් ද?

මල්කැකුළු

හිරු මතුපිට පෘථිවිය මෙන් 20 ගුණයක් විශාල කුහරයක් මතුවේ!

මල්කැකුළු

මාක් ට්වේන්ගේ ආදම්ගේ දින පොතෙන්

මල්කැකුළු