සිහින ලුහුබඳින්නෝ......

Asi4Ever

සුබ පතමි සෙනෙහසින්.....

Asi4Ever

විශ්‍රාමික විප්ලවවාදියෙකුගේ සංතාපය

Asi4Ever

බලු කූඩුවේ සිට පියෙකුගෙන්......

Asi4Ever

චාමරලාගේ කතාව-ඇගේ ඇසින්.....

Asi4Ever

කාළය මැව් වෙනස...

Asi4Ever

රහසින් පෙම් කළෙමි...

Asi4Ever

නූපන් පුතුට....

Asi4Ever

ඇය පතන වෙනස....

Asi4Ever

රස්තා ප්‍රේමය...........

Asi4Ever

ගැහැණිය....(රෝස මලේ නටුවෙ කටූ)

Asi4Ever

සුබ උපන් දිනක් - නුඹටම සෙනෙහසින්....

Asi4Ever

මම,කන්තෝරුව හා පෙම්වතිය.........

Asi4Ever

තනි යහනේ උණුහුම් සුසුම්...(18++)

Asi4Ever

පුර හඳටත් උඩින් යන්න....

Asi4Ever

පියෙකුගේ විලාපය...

Asi4Ever

වස්සානේ විභාගය.....

Asi4Ever

හෙට වෙනකම්.....

Asi4Ever

අළුත් දිනකට.....

Asi4Ever

වෙසඟන පහස....

Asi4Ever