෴|මුකේෂ් අම්බානිගේ නවතම Yacht යාත්‍රාව

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|Hyper Realistic චිත්‍ර කලාව

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|වයස අවුරුදු හතරේ විලාසිතා නිරූපිණිය-ක්‍රිස්ටිනා පිමෙනෝවා

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|facebook Zuckerberg ගෙ පෞද්ගලික ඡායාරූප එකතුවක්

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|ලොව අති මනස්කාන්තම වෙරළතීරයන් (ඡායාරූප )

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|ලොව ප්‍රථම සුපිරි බස් රථය (super bus)

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

Freedom of the Seas- අති විශාල මගී නෞකාව (ඡායාරූප )

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|Forced Perspective ඡායාරූපකරණය

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|පරණ ඔරලෝසු වලින් අරුම පුදුම නිර්මාණ (ඡායාරූප )

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|සුන්දර නිකරගුවාව බලන්න යමු.

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|BMW පාපැදි (ඡායාරූප )

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|facebook කාර්යාලයන් (ඡායාරූප )

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|මනුෂ්‍ය සංහතියේ අමනුස්සකම් !!!

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|හමුදා ජීවිත නීරසද ?

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|මිසයිල ගුනවනට මුදාහැරෙන මොහොත (අධිවේගී ඡයාරූපකරණය )

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|නයගරා ඇල්ල මිදිලා (ක්‍රි.ව. 1911)

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|ඩොලර් නෝට්ටුවෙන් වැඩකිඩ (ඔරිගම්)

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|ලොව ප්‍රථම ජලය යට පිහිටි හෝටලය -ඩුබායි

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|එඩ්ගාර් මුලර් (මාවත් සිත්තම්කරු )

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්

෴|පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඡායාරූප (ක්‍රි.ව.1850-1920)

ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑලෙන්