මන්නාරම් පිටි වැල්ලේ... මදටිය වැල් ඔංචිල්ලේ....

හතර වටේ

හිත මිතුරු සුලඟ ලග එන වැහි වලාවට කියන්...

හතර වටේ

කන්දේ ලන්දේ ගඟුලැල්ලේ පේනා තෙක්මානේ

හතර වටේ

පොල් රුප්පාවෙන් තල් රුප්පාවට

හතර වටේ

දන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස්කන්ධා

හතර වටේ

සිලි සිලි සීතල ඇල්ලේ....

හතර වටේ

සීතාවක තෙත් කලාපීය උද්භිද උද්‍යානය

හතර වටේ

සැඟවුනු උමඟක් සොයා ගිය ගමනක්!

හතර වටේ

ලංකාවේ හරි මැද සොයා යමු!

හතර වටේ

අටවිසි බුදුවරු පිටදුන් බෝධී

හතර වටේ

ටේලර් සාප්පුව ගිනිගනී

හතර වටේ

අවවාදයයි! ඔබත් ෆෝබියාවෙන් පෙලෙන්නෙක් විය හැක.

හතර වටේ

වසර 82 ක් පැරණි මුල්ම සිළුමිණ පුවත්පත

හතර වටේ

ඔච්චම් කරයි ගැමිකම මගෙ සිත ඇතුලේ

හතර වටේ

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ජන කෞතුකාගාරය

හතර වටේ

සුන්දර අයිස්ලන්තය

හතර වටේ

දැනගෙන ගියොත් කතරගම... නොදැන ගියොත් අතරමග!

හතර වටේ

යටත්විජිත සමයේ විමුක්ති අරගල

හතර වටේ

දිය කැපීමේ චාරිත්‍රය

හතර වටේ