සල්ලිද .. මිනිස්සුද බ්‍රෝ .. ??

ලට්ට ලොට්ට

පොඩි මෑන් ප්‍රසැන්ට් - අති විශේෂ ( DCSL) ජනෙල් සුප්

ලට්ට ලොට්ට

අයියා ... මමත් සිංහලේ තමයි ....ඇයි ඇවුල්ද ...

ලට්ට ලොට්ට

මමගෙ කඩේ චූන් නැති උනාට ... කෑම රහයි ... !

ලට්ට ලොට්ට

අහසෙ ඉහලක .. අලුත් සිහිනෙක

ලට්ට ලොට්ට

සීයගෙ කතා

ලට්ට ලොට්ට

H වාට්ටුවෙන් එකෙක් .. ___________හාට්Piercing‬...✿•*`¨"

ලට්ට ලොට්ට

රෝම ( මයිල් ) ධාතුව , ස්ත්‍රී පාත්ත වර්ගයා සහ අපි ( පිරිමි )

ලට්ට ලොට්ට

තාමත් නොවැටී .. හිත රිදවන්නෙ කිමද වස්තුව ...

ලට්ට ලොට්ට

අප්පච්චි , අලිවික්‍රම , හිටං මාමා සහ අපේ ගමේ එවුවෝ .... !

ලට්ට ලොට්ට

ජගත් කාන්තා ප්‍රජාවට පිදෙන උත්තමා .. චා ... ර ............. කවි ..!!! // තිසර පට වරුණ

ලට්ට ලොට්ට

ලැට් එක / The Toilet

ලට්ට ලොට්ට

ප්‍රේමපූර්ණිකාව ( තද බල බූට් කෑ ලපයි සිපයිට හෘදයාබාද ඇතිකල හැකි බව කරුනාවෙන් සලකන්න)

ලට්ට ලොට්ට

පොඩි මෑන් සෙල්ෆ් රැප් නම්බර් වන් .. .. - මගෙ ඇට දෙක -

ලට්ට ලොට්ට

දුමක ආතල් එක .. අතිසයින්ම දුම් බොනන්න සදහා පමනයි ...

ලට්ට ලොට්ට

වෙරි වෙනවද ? මත් වෙනවද ?? පක් වෙනවද ???

ලට්ට ලොට්ට

කෙල්ලන්ගෙ ඩයරි ලිවිල්ල නිසා කෙලවී යන පාසල් කාලයේ ආදරය ... " ඔබ මගේ වෙලා - මම ඔබෙ වෙලා

ලට්ට ලොට්ට

කාලීන ජාතක බන අංක 01 ... පන්සීය පන්ස් එක් වැනි ජාතක කථා වෂ්තුව ... " නූතන මහින්දාගමන පජාතකය "

ලට්ට ලොට්ට

මල් පිපෙන්නෑ අපේ පැත්තෙ ....

ලට්ට ලොට්ට

පත්තරෙන් විලි වැසීම සහ පොඩි මෑන් යහගුනෙන් ඉදිරියට .....

ලට්ට ලොට්ට