අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ අරගල අතරතුර ලියමි!

සිනමා කතිකා

චූලානන්ද අප වෙත දිගු කරන දෙවොල්තොව්ගේ ‘සූට්කේසය’

සිනමා කතිකා

ක්‍රිකට් පිටියේ අර්බුදය වෙනම දැකීමේ අර්බුදය

සිනමා කතිකා

පාසැල් අධ්‍යාපනයේ බිහිසුණුකම්: තවත් කෝණයක්

සිනමා කතිකා

අධ්‍යාපනයේ අර්බුදය එක පිටුවකින්: හය ශ්‍රේණියේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය - පිට 99

සිනමා කතිකා

කවිකම සිරගෙයි ලෑම: ශක්තිකගෙන් පසු අහ්නෆ් ජසීම්

සිනමා කතිකා

උතුරේ මවුවරු ද දකුණේ මවුවරු ලෙසම වැළපෙති’

සිනමා කතිකා

‘සෞම්‍යප්ප්‍රශ්ණය’ විසඳීම: විශ්වවිද්‍යාල සෞන්දර්ය අධ්‍යාපනය දෙස හැරී බලනු පිණිස...

සිනමා කතිකා

කියවන කවයක හිඳ ගතිමි!

සිනමා කතිකා

මුහුණ හෙළි කිරීමේ සදාචාරය: මාධ්‍ය හැසිරීම උරගා බලනු වස්...

සිනමා කතිකා

කොරෝනාව අවුළුවන සහෘද මනස්: ජාල අවකාශයේ නෙක කතා

සිනමා කතිකා

ප්‍රාසාංගික කලාවට එරෙහිව කොවිඩ්-19 සහ කොවිඩ්-19ට එරෙහිව ප්‍රාසාංගික කලාව

සිනමා කතිකා

‘විකාරි’ සහ ‘මගුල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය’: කෙටි චිත්‍රපටයේ වෙනස් මුහුණුවර දෙකක් අසන එකම පැනයක්!

සිනමා කතිකා

කලාව සහ සංස්කෘතිය අභියස ඡන්දය

සිනමා කතිකා

හෙඩිමට ‘නවක වධය‘ නොකැඳවීමට...

සිනමා කතිකා

ලංකා සාන්ත සහ ඩේමියන්

සිනමා කතිකා

මනෝ ගැන වචන දහසක්

සිනමා කතිකා

කලාව හා සංස්කෘතිය වෙත ඇස් දැල්වීම: පුරවැසියෙකුගේ ඇසින්

සිනමා කතිකා

අභිවහන අධ්‍යයනය: සම්මත නාට්‍ය හා රංග කලා විෂයය ධාරවෙන් ඔබ්බට

සිනමා කතිකා

අසඩක් අමතක වීම/ කිරීම

සිනමා කතිකා