මොකද්ද මේ මෙසපටේමියා

සංහිඳ පාමුළ...........

දැනගන්න මානවයාගේ සම්පූර්ණ අස්ථි සැකැස්ම හිසේ සිට දෙපතුල දක්වාම,

සංහිඳ පාමුළ...........

කටට දාගන්න කෑම බීම ටික යන්නෙ කොහෙටද වෙන්නෙ මොනවද කියල දැන ගනිමුද විස්තර ඇතුව.අහාර මාර්ගය පිලිබඳ සම්පූර්න විස්තරයක්

සංහිඳ පාමුළ...........

කල සේවයට ස්තූතී, extension cord ඔබට ආයුබෝවන්

සංහිඳ පාමුළ...........

ඔයාගෙ නමේ තේරුම දැනගන්න කැමතිද? එහෙනම් බලන්නකො හරිද කියල.

සංහිඳ පාමුළ...........

දැකල තියෙනවද ලොව දරුණුතම පක්ෂියා

සංහිඳ පාමුළ...........

මේ බලන්න, විදුලිසැර නොවදින මිනිසා නොහොත්, "shockproof man"

සංහිඳ පාමුළ...........

දැකල තියෙනවද අත් පා හතක් සහිත දරුවෙක්.

සංහිඳ පාමුළ...........

විශ්ව සාහිත්‍යයට පෑයූ රතු තරුව, නොහොත් ඇන්ටන් චෙකොෆ්

සංහිඳ පාමුළ...........

අපේ රටේ ප්‍රධාන ගංගා ද්‍රෝනි දැනගන්න

සංහිඳ පාමුළ...........

අපෙන් යැපුනු අපෙන් හැදුනු මාලදිවයින, දැන් කොහොමද තරම

සංහිඳ පාමුළ...........

චිනයේ බලූ මසට තහංචි

සංහිඳ පාමුළ...........

ගුණයෙන් ඉහල කරවිල

සංහිඳ පාමුළ...........

හදවත් රෝග, රුධිර පීඩනය, වලක්වන්න කියාපු ගුණ දෙන සිංහල හාල

සංහිඳ පාමුළ...........

රඟ පැමට පිරිමිකම නැතිකරගෙන ගැහැනියක් වූ ඉන්දියානු නළුවා

සංහිඳ පාමුළ...........

අඩනකොටලූ කිරි එරෙන්නෙ, ඒ ඉස්සර, දැන් සිංඳු කියන්න ඕනි කිරි එරෙන්න

සංහිඳ පාමුළ...........

ඇයි මේ ලංකාව පස්සේ එලවන්නේ

සංහිඳ පාමුළ...........

බිලි පුජාව ඔවුන්ගේ ආගමික ක‍්‍රියාවකි

සංහිඳ පාමුළ...........

ජාතික ගීය නොබෙදුන ජාතියකට හා දේශයකට උපකාර විය යුතුයි

සංහිඳ පාමුළ...........

ගැරෝවියන්ට ලැබුණු නත්තල් තෑග්ග

සංහිඳ පාමුළ...........