මස් මාංශ අනුභවය හා ශ්‍රී ලංකාව

වෙද ගෙදර

සිරිපා අඩවියේ ප්‍රවීණ විද්‍යා ආචාර්යවරියකගේ අත්දැකීමක්

වෙද ගෙදර

පුනරාගමනය, ............ඔබ සැමට සුබ නව වසරක් වේවා!!!!!!!!!!

වෙද ගෙදර

සමකය වටේ: ඇවිල්ල ඇවිල්ලා 'කැම්පස් සින්ඩිය' ඇවිල්ලා

වෙද ගෙදර

අද අද එයි මරු පිංකර ගන්නෙ

වෙද ගෙදර

සම්පයියක් සේ වැඩූ මිරිස් වැටියක් තනන ආකාරය, හෙවත් ආයුර්වේද වෙදසරණිය.

වෙද ගෙදර

මිතුරාගේ පියාගේ නියම රෝගී තත්ත්වය හඳුනා ගැනීම.

වෙද ගෙදර

මිතුරෙක්ගේ අත්දැකීමක් සමඟ චිත්ත, මන, විඤ්ඤාණ.

වෙද ගෙදර

චිත්ත, මන සහ විඤ්ඤාණ. ඔබේම මනස තේරුම් ගැනීමට....

වෙද ගෙදර

නිදහස් දින, සැබෑ නිදහස, නිදහසේ අරුත, අහිමි නිදහස.........ආශ්චර්ය කරා.

වෙද ගෙදර

අනාගතයෙන් පැතිකඩක්.

වෙද ගෙදර

ඌෂ්ණය නිසා ස්ත්‍රි සහ පුරුෂ සරුභාවයට ඇති කරන අහිතකර බලපෑම.

වෙද ගෙදර

සුඛාන්ත රතිය සහ සුරතාන්තය!!

වෙද ගෙදර

අය වැය සහ දේශීය වෛද්‍යවිද්‍යාව.

වෙද ගෙදර

ඩිම්භ කෝෂවල අඩංගුවන සජීවී සහ ක‍්‍රියාකාරී ඩිම්භ සංඛ්‍යාව සරුභාවය සදහා බලපාන ආකාරය සහ ඒ පිළිබඳව ඇති ආයූර්වේද ප‍්‍රතිකාර ක‍්‍රම.

වෙද ගෙදර

හොද මී පැණි හඳුනා ගැනීම.

වෙද ගෙදර

සුදුලූණු සහ මීපැණි කෑවොත් ලෙඩ අඩුවෙයි, දිවි දිගු වෙයි.

වෙද ගෙදර

පරමාණුක වාදය, සෛලීය වාදය, ත්‍රිදෝෂ වාදය, සහ පංචභූත වාදය.

වෙද ගෙදර