ගල් අගුරු යුෂ

මුදිත ඒකනායක

අපාය - විවිධ අපායන් හා ඒ ඒ අපායට යාමට හේතු

මුදිත ඒකනායක

ජාතියේ "කිරි කොතලය" බිඳී යන හැටි!

මුදිත ඒකනායක

මස් කන්න ඔනිමද ?

මුදිත ඒකනායක

ඉස්‌ලාම් බැතිමතාගේ ලිපියට බොදු පිළිතුරක්‌ - උපුටා ගැනීම දිවයින පත්‍රයෙනි

මුදිත ඒකනායක

අංගං හරඹ

මුදිත ඒකනායක

කිරි හා පිටිකිරි අතර වෙනස - - ආචර්ය ආනන්ද චන්ද්‍රසේකර සාකච්චාවක් අසුරිනි - දිවයින පත්‍ර‍ය

මුදිත ඒකනායක

සකස්කඩ නොකී කට උගේ කට හුබස්කට

මුදිත ඒකනායක

ශ්‍රී වික‍්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගේ අවසන් සමය

මුදිත ඒකනායක

ඌවේ පොලව යටින් ගලා බසින අභිරහස් උමං ගඟ

මුදිත ඒකනායක

අලි මැරූ සුද්දාගේ සොහොනට හෙණ

මුදිත ඒකනායක

ෂරියා නීතියේ අන්තවාදයේ අස්වැන්න

මුදිත ඒකනායක

හලාල් ප්‍රශ්නය දෙස මැදහත්ව බලන්න

මුදිත ඒකනායක

පොල් කිරි පොල් තෙල් පොල් සම්බල් වල කොලස්‌ටරෝල් නෑ. අලිගැට පේරත් හොඳම පලතුරක්‌

මුදිත ඒකනායක

බාධාවකින් තොරව සිරිපා කරුණා කිරීමට නම්...

මුදිත ඒකනායක

රඡ්ජුරු බණ්‌ඩාර දෙයියන්ගේ අඩවියට ගියෙමි

මුදිත ඒකනායක

දෙවිවරු මේ කැළණි බිමේ

මුදිත ඒකනායක

ශ්‍රී ලංකාවේ හිස ඔසවන ජිහාඩ්

මුදිත ඒකනායක

ඉන්දීය හින්දු මතය ‘ගර්භාෂයේ ප්‍රතිපත්තිය’

මුදිත ඒකනායක

බෙදු විරෝධී බලවෙග හා බෞද්ධයාගේ අනාගතය

මුදිත ඒකනායක