යක්ෂයින් පළවා සරස්වතිය කැඳවමු

මගේ මතය. . .

වර්තමාන අභියෝග හමුවේ කුමාරතුංග චින්තනයේ වැදගත්කම

මගේ මතය. . .

‘අපේ’ මාර්ග සංවර්ධනයේ උපන් ගෙයි අවුල..

මගේ මතය. . .

"නිවහල් අධ්‍යාපනය" - 'ගුරු තරුවෙන් ' පෙන්වන මග දිගේ....

මගේ මතය. . .

හරය වෙනුවට (කුණු) රසම සොයන නාගරික ගොසිප් මනස

මගේ මතය. . .

ගමනක මුල

මගේ මතය. . .

සදා සමරමු අපේ විරුකැල....

මගේ මතය. . .

LLRC කඩතුරාවෙන් වසන්නට තනන, ජිනීවා බලහත්කාරයේ අඳුර විනි

මගේ මතය. . .

ජිනීවා බලහත්කාරයේ ගැඹුර....

මගේ මතය. . .

දියරෙද්දෙන් බෙල කැපීමට පෙර....

මගේ මතය. . .

පොල් රුප්පාවෙන් තල් රුප්පාවට III (අද දසුන් ඔස්සේ යුධ සමයට අතීතාවර්ජනයක් )

මගේ මතය. . .

පොල් රුප්පාවෙන් තල් රුප්පාවට.... යාපා පටුනේ සංචාරේ.....II

මගේ මතය. . .

පොල් රුප්පාවෙන් තල් රුප්පාවට.... යාපා පටුනේ සංචාරේ.....

මගේ මතය. . .

ගමනක අවසානය ?

මගේ මතය. . .

යක්ෂයන් පළවා සරස්වතිය කැඳවමු....

මගේ මතය. . .

බමුණන්ගේ ලංකාගමනය හා දිය රෙද්දෙන් බෙල්ල කැපීම.....

මගේ මතය. . .

අවසන් බලාපොරොත්තුවත් අත් හැර දැමීමට සූදානම් වෙමු....

මගේ මතය. . .

මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි?

මගේ මතය. . .

සය වසරක යුග මෙහෙවර

මගේ මතය. . .

මෙදා චන්දෙට මොකද උනේ?

මගේ මතය. . .