නව වල්ගා තරුව - නිෂිමුරා (Nishimura) C/2023 P1

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

ළඟම ඇති තරු 10 ගවේෂණය කරන්න

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

මිය යන තරුවක් ග්‍රහලෝකයක් විනාශ කරන මොහොත විද්‍යාඥයින් විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

Untitled Post

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ හමු වූ වේගයෙන්ම කක්ෂගත වන ග්‍රහකය!!

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

තාරකා ඡායාරූපකරණය: ඔබට කොපමණ වේලාවක් යා හැකිද?

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

පර්සයිඩ්ස් උල්කාපාත වර්ෂාව සඳහා සූදානම් වන්න - පැයකට දැකිය හැකි උල්කාපාත ගණන 150

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

නාසා දුරේක්ෂය කිසිදු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයකට සම්බන්ධ නොවූ අද්භූත ‘නිදහස්-පාවෙන ග්‍රහලෝක’ හඳුනා ගනී

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

ඕර්ට් වලාකුළෙන් මෙතෙක් වාර්තා වූ විශාලතම වල්ගා තරුව තාරකා විද්‍යාඥයින් විසින් සොයාගෙන තිබේ.

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

තාරකා විද්‍යාඥයින් අපේ මන්දාකිනියේ කේන්ද්‍රය ගැන මීට පෙර කවදාවත් දැක නැති තොරතුරු හෙළි කරයි

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

අඟහරු මත ඔක්සිජන් නිපදවීමේ විභව ක්‍රමයක් විද්‍යාඥයින් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

ශ්‍රී ලංකාවට අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂයක්

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

ප්ලූටෝ - වාමන ග්‍රහලෝකය

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

ගයියා අභ්‍යවකාශ නිරීක්ෂණ ක්ෂීරපථ මන්දාකිනියේ තරු බිලියන 2 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිතියම් ගත කරයි

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්

විද්‍යා ප්‍රබන්ධ විද්‍යාවේ යථාර්ථය හමුවීම

මගේ අහස - ලංකාවට සිංහලෙන්