ලිප්ටන් සීට් බලමු

පැණි දොඩම්

රේල් පාරේ පයින් - පට්ටිපොළ ඉඳන් හපුතලේට

පැණි දොඩම්

සුන්දර දුම්බර

පැණි දොඩම්

වරදකරු ස්වාමීනී

පැණි දොඩම්

ලංකාවෙ ඉන්නෙ කවුද

පැණි දොඩම්

මිග් එක වැටිච්ච ඇත්ත හේතුව

පැණි දොඩම්

බ්ලොග්කාරයෝ... ගාල්ලේදී....

පැණි දොඩම්

යනවනං මේ කාලෙට...

පැණි දොඩම්

හුටා.... යතුර ඇතුළෙ

පැණි දොඩම්

සීත ගඟුලෙන් ඉහළට

පැණි දොඩම්

මුදලාලි මට රුපියල් පණහක පඬුරු දෙනවද?

පැණි දොඩම්

අධිවේගේ රවුමක්.

පැණි දොඩම්

“ස” වින්දෙමි

පැණි දොඩම්

ඔන්න මාත් ගියා...

පැණි දොඩම්

දිවයින තියෙනවද?

පැණි දොඩම්

ෂුවර් ද? සහ තවත් කතාවක්

පැණි දොඩම්

හිනාවෙලා යන්න එන්න.

පැණි දොඩම්

ඉස්කෝලෙ කාලේ.

පැණි දොඩම්

බේබදු අත්පොත.

පැණි දොඩම්

අමතක වෙන්නෙ නැති දවස් - තවත්

පැණි දොඩම්